Senior Superstar, které se zúčastnili klienti zařízení sociálních služeb Středočeského kraje. pořádně rozhýbala Domov seniorů v Novém Strašecí.

Na třech místech v budově se pod bedlivými zraky porot utkala čtyřicítka soutěžících a jejich doprovodů v kategoriích: zpěv - jednotlivci a skupiny, tanec, hra na hudební nástroj, čtení textu a recitace a scénický projev.

Asistent ředitelky Bohumil Knobloch doplnil: „Poroty byly složeny ze zástupců jednotlivých účastnických zařízení.“

Krásný zpěv, hezké básnické a řečnické projevy, jakož i pěkné hra na klávesy a okarínu byly diváky kvitovány pěkným potleskem. „Poroty neměly lehký úkol vybrat toho nejlepšího. Přesto se jej zhostily na výbornou,“ konstatovala ředitelka Domova Miluše Jůnová.

Dopolednem provázel účastníky zpěváckých soutěží pan Petr Štáfek na klávesy. Ten také po skončení hlavního programu zahrál všem soutěžícím i divákům k tanci i poslechu.

Vyhlášení výsledků při kterých nechyběly výkřiky radosti, upřímný potlesk ani slzy dojetí provedla ředitelka soutěže a ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí Miluše Jůnová společně se starostou Nového Strašecí, Pavlem Vaicem.

Akce se vydařila nejen díky obdivuhodným výkonům soutěžících, ale také díky snaze a aktivitě pořadatelů a kuchařek z Domova seniorů Nové Strašecí.

Všichni účastníci si slíbili, že svoji píli v přípravě ještě posílí a rádi se určitě sejdou v příštím roce, aby opět soutěžili o to, kdo je oblasti kulturního vyžití obyvatel v zařízeních sociálních služeb nejlepší. Nelze opomenout skutečnost, že premiérová Senior Superstar konala na základě grantu, který poskytla rada města Nového Strašecí a darů sponzorů.

Vyhlašovatelem v pořadí prvního ročníku soutěže Senior Superstar byl Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb. Osloveny byly Domovy seniorů a Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Přítomni byli i zástupci vedení jednotlivých zařízení: samozřejmě ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí Miluše Jůnová, ředitelé Petr Šála - Domov Pod Lipami Smečno, František Erba –Domov Kolešovice a zástupci vedení Domovů, Jaroslava Slivoňová- Domov Na zátiší Rakovník, a Jana Gazůrová - Domov Domino Zavidov. Jako host se zúčastnil i ředitel Domova Zelená Lípa Hostivice Petr Tomšů.

Všichni se shodli: „Je to něco zcela nového, originálního. Byli jsme zvědavi co nás všechno čeká. Na účast jsme trénovali pouhý měsíc předem, ale nejde o to, abychom tady získali nějaké ceny, ale spíše takovou malou společenskou událost, která by měla našim klientům zpestřit jejich životy. Lidé se tu setkají, poznají a něco příjemného spolu prožijí. To je na Senior Superstar vlastně to nejdůležitější.“

V jednotlivých oslovených zařízeních se nejprve uskutečnila vlastní výběrová kola a všichni vybraní účastníci, zástupci jednotlivých zařízení, se právě ve středu tohoto týdne střetli ve finálovém kole v Novém Strašecí.

Výsledková listina

V jednotlivých kategoriích ustanovila porota 1. ročníku Senior Superstar na základě bodového hodnocení tato pořadí:

Zpěv:
1. Zdeněk Král – Domov Smečno
2. Jiří Pelc – Domov Zavidov
3. Martin Procházka – Domov Zavidov

Skupinový zpěv:
1. Sbor Domova Smečno
2. Sbor Domova Kolešovice
3. Duo Báno – Domov Rakovník

Tanec:
1. Jiřina Bolinová - Domov Nové Strašecí
2. František Heniš – Domov Zavidov
3. pan Sábl – Domov Nové Strašecí

Hra na hudební nástroj:
1. Jitka Vošická – Domov Nové Strašecí – klávesy
2. Leoš Smíšek - Domov Nové Strašecí – klávesy
3. Pavel Šoljak - Domov Nové Strašecí – okarína

Scénický projev
1. Duo pánové Smíšek a Šoljak - Červená karkulka
další místa nebyla obsazena

Přednes textu , recitace
1. Danuška Vicherová – Domov Nové Strašecí
2. Skupina Klientů Smečno
3. Bohumil Hodan – Domov Nové Strašecí

Dále bylo určeno absolutní pořadí:
1. Skupina klientů Smečno
2. Skupina klientů Kolešovice
3. Danuška Vicherová – Domov Nové Strašecí

Pozvání přijali zástupci Domova seniorů Kolešovice, Domova Domino Zavidov, Domova Na Zátiší Rakovník, Domova Pod Lipami Smečno. Přítomni byli i zástupci vedení jednotlivých zařízení a pečovatelé a sociální pracovníci zúčastněných.