Rakovník - „Tak si ten příspěvěk nechte.” To vzkázal senátor za sociální demokracii (ČSSD) Marcel Chládek vedení rakovnické radnice během tiskového brífinku. Jemu i řediteli muzea Františku Povolnému se totiž nelíbí, jak se město k muzeu zachovalo - podle nich nejde tolik o peníze, ale především o následná vyjádření.

Místostarosta Jan Švácha (TOP 09) tvrdí, že na provoz město přispívat muzeu nebude, na akce formou grantů však ano. Starostovi Zdeňku Nejdlovi (ODS) pak bylo muzea líto, hlasoval pro poskytnutí daru muzeu.

Zatímco například v Novém Strašecí a třeba i Jesenici přislíbili muzeu finanční pomoc v této nelehké době, kdy sponzoři nejsou kvůli krizi tak štědří, město Rakovník pomoc odmítlo.

„Město Rakovník obdrželo počátkem listopadu žádost od Františka Povolného, ředitele Muzea T. G. M. Rakovník, příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem, o finanční pomoc na provozní náklady této instituce. Jako důvod bylo v žádosti uvedeno nenaplnění tržeb z reklam a ze vstupného,” řekl Jan Polák, mluvčí rakovnické radnice. Ředitel Povolný tak nežádal konkrétní částku. Částku třicet tisíc korun navrhl až starosta Zdeněk Nejdl (ODS).

„O daru do dvaceti tisíc rozhoduje rada města, o vyšší částce pak zastupitelstvo. Navrhl jsem proto třicet tisíc korun,” řekl Nejdl.

Zastupitelé však byli nemilosrdní. Návrh na poskytnutí daru odmítli.

„Pořád tvrdím, že na provoz organizace má přispívat její zřizovatel, v tomto případě Středočeský kraj. Provoz muzea dotovat nebudeme, stejně jako nebudeme dotovat provoz gymnázia či ekonomky,” odůvodnil Švácha. Ten však zároveň podotkl, že město podporuje muzeum pomocí kulturních grantů. „Jen v letošním roce dostalo muzeum na akce sto padesát devět tisíc korun, o rok dříve to pak byl grantový příspěvek ve výši sto dvacet pět tisíc,” podotkl místostarosta a dodal: „Ředitel by měl jít za zřizovatelem a z něj ty peníze dostat. Mám ale pocit, že u zřizovatele je to těžké a mohl by upadnout v nelibost. Tak bude raději obíhat obce a města v regionu.”

V hlasování na listopadovém zasedání však starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl hlasoval pro poskytnutí peněžitého daru na provoz muzea v Rakovníku.

„Hlasoval jsem pro, ale především z toho důvodu, že kraj jakožto zřizovatel není schopný poskytnout peníze muzeu, aby mohli uhradit energii a další náklady,” vysvětlil Nejdl. Ten také informoval o tom, že Svazek měst a obcí Rakovnicka muzeu příspěvek ve výši dvacet tisíc korun poskytl.

Reakce na adresu Středočeského kraje a také muzea nenechaly klidným nejen ředitele muzea Františka Povolného, ale ani senátora a náměstka středočeského hejtmana Marcela Chládka.

František Povolný pak během tiskového briefingu řekl, že nikdy o žádnou pomoc nežádal, až nyní.

„Sponzorů je v dnešní době méně než před několika lety. Za celou dobu existence muzea jsme se nikdy neobrátili na město s žádostí o pomoc. Dnes je situace jiná,” řekl Povolný. Zároveň se také zmínil o tom, že muzeum vzalo pod svá křídla i akce, které jsou nad rámec jeho činnosti. „To souvisí ale s radami z let minulých, ne s místostarostou Šváchou,” podotkl Povolný. Dále řekl, a to i do telefonu místostarostovi, že granty jsou na činnost pro obyvatele, tedy pro Rakovničany. „Jestliže nám dá město grant na festival Duchovní hudby pro Rakovník, tak ho ve městě uděláme. Jestliže nám dá starosta Jesenice peníze na Adventní koncert, tak ho uděláme. Ale nesmí se zapomínat, že granty jsou doplňovány našimi zdroji,” sdělil svůj názor Povolný.

V muzeu je od Sametové revoluce, kdy ho převzal od města. „Byla to zdevastovaná instituce. „I zde je vidět, jak muzeum bylo v minulosti chápáno,” čílil se ředitel. Prozradil, že podobnou akci, jako je Vysoká brána, pořádá i město Kadaň. „S tím rozdílem, že město to bere jako svoji prezentaci a na akci uvolňuje od osmi set tisíc až do jednoho milionu korun. My od města získáváme osmdesát tisíc,” posteskl si Povolný. Sám navrhl, když město nechce muzeum podporovat, že by si vedení města mohlo zkusit nechat pořádat akci nějakou agenturou. „Za akci na klíč by zaplatili minimálně čtyřikrát tolik,” dodal Povolný a doplnil, že muzeum je vnímáno jako plnohodnotné a před pohřbem Václava Havla volala do muzea celá řada médií, aby se něco dozvěděla o pohřbu Masaryka.

Senátor Marcel Chládek označil muzeum v Rakovníku za jedno z nejakčnějších ve Středočeském kraji. Jeho provoz stojí kraj devět miliónů korun.

„Ta částka byla spíše symbolická. Ten příspěvek třicet tisíc korun, proti kterému tak razantně vystupuje místostarosta Jan Švácha, si město může nechat, aby si z nich mohl místostarosta nechat vyrobit razítka „v. z. Jan Švácha” jako posledně,” vzkázal vedení města senátor a dodal: „Středočeský kraj přispěl na provoz pečovatelské služby, jejímž zřizovatelem je město Rakovník, dvakrát po sobě částkou půl milionu korun. Nikdy jste ode mne neslyšeli, že by kraj nechtěl peníze dávat, protože zřizovatelem je město.”

Podle senátora je postoj místostarosty Jana Šváchy naprosto nepochopitelný a žádná jiná obec, město, starosta či místostarosta se takto k muzeu nikdy nepostavili. „Jan Švácha se ukázal v celé své kráse, i v té kulturní části Rakovníka, která si to jistě přebere sama. Mrzí mne jeho hloupé vyjádření o muzeu a pevně věřím, že mu to voliči v příštích volbách spočítají,” reagoval Chládek.