Zněly tu české i zahraniční vánoční písně a koledy.

Odměnou byl ženskému sboru potlesk diváků v zaplněných kostelních lavicích.

Učitelský pěvecký sbor Magistrae Raconenses byl založen 2. 5. 1990. U jeho vzniku stáli profesor gymnázia Zikmunda Wintra Jaroslav Čech a ředitel ZUŠ Radim Smýkal.