„Nyní se dostáváme do stavu, kdy jde o všechno. O každý den a o obrovské finanční objemy," nastínil Vladimír Melč, který je předsedou projektu.

Ministerstvo životního prostředí svazku po celoročním trápení prodloužilo rozhodnutí o poskytnutí dotace. „To už sice máme rok a půl vydané, ale bohužel po roce skončila jeho platnost. Žádali jsme tedy o jeho prodloužení. Jenže prodloužení platí pouze do 29. března letošního roku," popsal dále Vladimír Melč s tím, že aktuálně je největším problémem výběrové řízení na zhotovitele této stavby.

Prakticky celý loňský rok řešil svazek obcí Křivoklát, Městečko, Velká Buková, Nezabudice, Pustověty, Nový Dům, Račice, Zbečno a Sýkořic problém úpravy zadávacích podmínek. „Dneska už to nedokážu ani přesně říci, ale snad dvacetkrát jsme je měnili, neboť ministerstvo financí nám je pořád zpřísňovalo. Nakonec nám je odsouhlasilo i životní prostředí," popsal Vladimír Melč.

Nyní bude následovat vyhodnocení přihlášených uchazečů na zhotovitele stavby. „Přihlásilo se nám 27 vesměs největších firem v rámci celé republiky a několik zájemců bylo dokonce i ze zahraničí. Pro zajímavost uvedu, že vážný zájemce byl i z Indie z města Mumbaj," konkretizoval Vladimír Melč.
Po posouzení jejich kvalifikace byli tři zájemci vyřazeni. 24 firem bylo svazkem osloveno s tím, aby předložily cenové nabídky.

Boj s časem

„Začíná boj s časem, kdy firmy mají čtyřicet dní na to, aby předložily cenovou nabídku a my jen pět dní na to, pokud by firma požadovala doplňující informace, abychom jí je stihli včas dát. Záleží tedy na tom, kolik firem bude dodatečné informace požadovat a jak rychle jim je dokážeme poskytnout. Zda pak nebude nutné dobu na předložení cenové nabídky z tohoto titulu prodlužovat a zda stihneme do 
29. března zpracovat a připravit všechny podklady, které jsou k naplnění rozhodnutí ministerstva životního prostředí zapotřebí. Rozhodně si tedy nemůžeme dovolit žádný zimní klid a spánek. Je to každodenní práce a boj o peníze," zdůraznil Vladimír Melč.

Boj o peníze je dle Vladimíra Melče o to horší, že na projektovou dokumentaci sehnali peníze kdysi od krajského úřadu.

Cena projektových prací byla dle Melče tehdy 36 milionů korun bez DPH. „6 milionů jsme získali jako úvěr, 15 milionů jsme sehnali jako dotaci od kraje a 15 milionů jako půjčku od kraje. A nyní v této exponované době musíme půjčku splácet. Nic proti tomu. Půjčky by se měly splácet a pro nás je to nyní v ten nejnevhodnější okamžik," zdůraznil Vladimír Melč.

Pak vysvětlil, že původní záměr splátky půjčky byl takový, že jakmile by se projekt rozjel a začalo by fungovat financování, na státní úrovni, bylo by vše pro devět obcí jednodušší. „První uznatelné náklady v rámci projektu jsou právě na projektovou dokumentaci. My bychom státnímu fondu ministerstva životního prostředí tyto náklady vyúčtovali a on by nám je v podstatě v určité procentuální výši, řekněme 70 procent, vrátil. V ten moment bychom měli bez problému na splátku. Splatili bychom půjčku jednorázově. Ale to nyní nelze. Půjčku musíme splácet už nyní, což je pro některé obce smrtící. Ony se ale snaží a bojují a já je za to obdivuji," vysvětlil Vladimír Melč.

Devět do projektu zainteresovaných obcí Křivoklátska tak musí dle roztockého starosty dávat z obecných rozpočtů obrovské částky, aby se složily na 15 milionů. „A to není legrace. Dáváme peníze dohromady, jak se dá. Všichni starostové k tomu přistupují aktivně a zodpovědně, i když jsou v nezáviděníhodné pozici. Musí zastupitelům obcí a občanům vysvětlovat, že dávají peníze na něco, co ještě není zcela jisté, že se bude dělat," zdůraznil dále Vladimír Melč.

Samotné Roztoky jsou v projektu zapojeny jen symbolicky: „Projekt se přímo Roztok netýká, protože my vodu a čističku máme, ale z jejího středu bude vycházet jednak zdroj pitné vody a jednak jsme do toho šli z hlediska solidarity. Jsme členy svazku obcí, které se o vybudování snaží už řadu let," konstatoval Melč.