Mši sloužil farář Pavel Vrbenský 
z Kralovic, kam také patří farnosti Čistá, Jesenice a Velká Chmelištná. Mše při oslavě Dne hospiců je jedinou příležitostí v roce, kdy se kostel otevírá. Přesto byl kostel krásně vyzdoben a u vchodu připraveny nájezdy do kostela pro vozíčkáře. „Mše svatá je poděkováním Pánu Bohu za podporu a pomoc," řekla v úvodu Lenka Petříčková, předsedkyně společenství Andromeda Velká Chmelištná.

Farář Pavel Vrbenský poděkoval za přípravu 
a výzdobu kostela. „Při mši se pomodlíme za všechny nemocné a za ty, kteří jim pomáhají," uvedl Pavel Vrbenský. Zpěvem mši doprovodila Vendula Šmoldasová. Po mši pokračoval program Dne hospiců ve společenství Androméda. Na snímku chlapci zvoněním na zvonky svolávají lidi do kostela na mši.