Pečlivě uklizená náves, která byla dílem Pavla Rybáčka a dalších pomocníků, se začala plnit prvními návštěvníky. O hodinu později je přivítala znělka hudebního souboru Kastelán.

Po úvodní sérii lidových písní i svižných melodií zahájil oficiální část večerního programu kronikář sboru Josef Holý. Přivítal hojný počet diváků, i když jich bylo o něco méně než při oslavách sto dvacátého výročí sboru hasičů. Zřejmě některé odradilo proměnlivé počasí. Kronikář také všem poděkoval za dosavadní přízeň.

U příležitosti stoletého výročí zahájení Velké války vzpomněl na padlé svinařovské spoluobčany: Františka a Rudolfa Královy z čp. 14, Tomáše Hracha z čp. 22 a Františka Růžičku z čp. 35. Jejich památku uctil nastoupený Sbor dobrovolných hasičů Svinařov před pamětní deskou na kapli ve Svinařově. Čestnou stráž tu stáli obětavě nejmladší členové sousedního sboru ve Slabcích Tomáš Cilka a Martin Holý. Zazněla známá skladba Hoši od Zborova v podání Kastelánu.

Po vzpomínkách se rozjela veselá zábava. Přítomní tančili a zpívali, až překročili druhou hodinu ranní. K tomu jim vyhrávali pánové z Kastelánu, kteří několikrát přidávali.

„Velké poděkování patří nejen aktivní části SDH Svinařov za perfektní zajištění, ale i výše jmenovaným členům SDH Slabce, obsluze občerstvení „Maty a Máchal" a zvláště pak Kastelánu," poděkoval kronikář Josef Holý a dodal: „Každoroční Setkání pod lípou je velkým svátkem pro místní sbor dobrovolných hasičů i „jeho" vísku Svinařov a lze si jen přát, aby tomu tak bylo i nadále!"