Dovoluji si reagovat na Váš článek uveřejněný v pátek 13. ledna, který popisoval situaci na veřejném jednání k dopravní situaci na Husově náměstí. Některé části mého příspěvku vytržené z kontextu byly použity proti uceleným myšlenkám a obecným principům spolu s několika články oponentů.

Ač nejsem rodilý Rakovničan, musím říci, že se město Rakovník stalo mojí srdeční záležitostí. Velmi mě mrzí, jakékoliv lidské rozhodnutí, které tomuto městu v nadčasové rovině škodí. Jistě víte, že jsem byl jedním z těch, kteří vystupovali proti rozhodnutí radnice o prodeji pozemku pod OD TESCO… ten byl prodán investiční skupině, která z něho jednou provždy pobírá tučné nájemné. Ač to tehdy mohlo vyznít hlavně jako boj proti TESCU samému (už bylo v Rakovníku supermarketů dost), bojoval jsem hlavně proti prodeji pozemku, který mohl být raději dlouhodobě pronajat či ušetřen pro případný budoucí rozvoj města.

A nyní k současné situaci. Celou problematiku lze chápat jako složitý komplex mnoha faktorů a není správné ho zužovat pouze na jakýsi lobing „zlých a sobeckých podnikatelů“, ale na to, zda budeme chtít centrum jako klidovou zónu, bez českých obchodů, restaurací a služeb…Centrum, které bude patřit většinou vietnamským obchodníkům… nebo klasické centrum, které bude žít svým normálním životem – jemu historicky předurčeným. Nadměrně vysoké poplatky a řízený provoz totiž tyto obchody a provozovatele nepatřičně znevýhodňují.

Je třeba si uvědomit, že rakovnické firmy a jejich obchodníci přinášejí městu nezanedbatelnou daňovou výtěžnost, svoje případné zisky realizují ve městě samém a i majitelé domů z těchto nájmů své domy opravují. Těchto firem jsou v centru desítky a zaměstnávají stovky našich spoluobčanů.

Na druhé straně, supermarkety jsou daňově přihlášeny mimo Rakovník a tak pouze odčerpávají peníze z našeho města. Chápu to, že koupit si něco v akci je pro mnohé lidi existenční záležitostí, je třeba si však uvědomit, že se mnohdy jedná o nekvalitní importované výrobky, určené pouze pro východní – chudý trh.

Důležitým bodem je i skutečnost, že podobným vývojem, tzn. podporou obchodních zón na periferiích měst, si prošly i vyspělé západní státy a nutno podotknout, že se dnes vracejí k tradičním „rodinným“ obchodům v centrech měst, které se vyznačují perfektní znalostí místního trhu, kvalitou nabízeného, většinou tuzemského zboží a hlavně osobním přístupem, který je pro kupující „balzámem“ v dnešní odcizené době.

Vzhledem k tomu, že je můj prostor omezen, nezbývá než zmínit ještě jednu, nejpodstatnější věc, kterou Váš deník v mnoha sloupcích a článcích opomněl.

Radnicí navrhovaný systém se nenachází ani v jediném z měst na území naší republiky!

Kdo chce dvojnásobně platit za návštěvu lékaře? Kdo chce platit 2000 Kč za to, že si nechá auto před svým domem?

Kdo chce nosit svojí osmdesátiletou (nemohoucí) maminku z Vysoké ulice na parkoviště k Normě? Kdo chce stát fronty u městských závor? Kdo chce dýchat smog z jejich výfuků? Těchto otázek je mnoho.....Vím, že se každému vyhovět nedá. Rozhodnutí by však mělo být chytré, pokud možno úsporné a snadno změnitelné – vždyť se jedná o budoucnost našeho města! Mým návrhem jsou parkovací automaty a 30 minut stání zdarma!

Věřím, že zvítězí zdravý rozum.

Autor: Petr Svoboda