Ti více odrostlí svoji školu téměř nepoznali. Má novou omítku, nová okna, topení,  novou moderní kuchyni pro sto lidí, nové vybavení tříd. I když v „dějepisu" stála řada  spojených dřevěných lavic s kalamáři. Někteří návštěvníci si do starých lavic znovu rádi sedli. Lavice pak ve  třídě zůstanou vedla těch moderních jako připomínka historie.

„Žáci, kteří tu už dlouho nebyli, byli hodně překvapeni, jak se škola změnila, což nás velmi těší," uvedla ředitelka Základní školy v Lužné Miroslava Pechová. I ona je žákyní luženské školy.  Začala sem chodit  v roce 1966. Z té doby si pamatuje na jednu perličku. Vedle zvonu ve vestibulu ještě visela kolejnice. Na tu paní školnice  Muškovská tloukla při cvičném poplachu.

Celou historii školy připomínala rozsáhlá výstava v tělocvičně. Ze společných fotografií hleděli žáci z třicátých i čtyřicátých let minulého století. Dobu pro mnohé z nás nedávno minulou ukazovala originální a vtipná barevná tabla vycházejících žáků. Nejstarší historii zmiňovaly  zakládající dokumenty   i bankovky, nalezené ve schránce při opravě školy. Závěrečná tabla patří k tradici školy.

„Pokud má třídní učitel  šikovnou a milou třídu, vytvoří si společně tablo, které si pak schová. Postupně jsme kantory oslovili a ti vyndali na světlo, co měli za léta schované," vysvětlovala ředitelka školy Miroslava Pechová.

Fotografie tříd si každý archivuje také sám. Například Miroslava Pechová, která na škole učí už od roku 1987, dodala fotky učitelských sborů. „Bývalí učitelé zase poskytli fotky  ze svých archivů, takže jsme se dostali do šedesátých až padesátých let. Něco jsme našli při hledání ve škole," vysvětlovala ředitelka.
Materiál poskytl Středočeský okresní archiv v Rakovníku. Každého ředitele, který tu působil, připomínala trochu z jiné stránky jedna nástěnka. Parašutistický kroužek zase fotografie Hany Vopatové. Výstavu doplňovaly obrazy nejdéle sloužícího ředitele Josefa Lukáše. Na škole působil  od roku padesát až do roku sedmdesát sedm. Dále tu byly obrazy zástupce ředitele Bohumila Altery.

Oslavy sto let školy vyvrcholily druhý den. Škola opět otevřela dveře všem návštěvníkům.
V deset hodin ministr školství Marcel Chládek slavnostně odhalil sochu Jana Amose Komenského. Bysta je ve vestibulu školy na novém mramorovém sloupu. Vytvořil ji místní rodák a také žák luženské školy Jaroslav Eliáš.

Odpoledne se oslavy přesunuly na hřiště TJ Sparta Lužná. Tady slavnostní akademii předvedli žáci Základní školy v Lužné. Vystoupil také dětský soubor Valášek ze spřátelené obce Lužná u Vsetína.

Na závěr se zpět do schránky uložily historické dokumenty o založení školy společně s těmi současnými.
Výročí sto let připomene ještě strom. „Chtěli bychom ho vysadit na podzim.  Ještě jsme se nedomluvili jaký ani kdy, ale byla bych ráda, kdyby  připomínal stoleté výročí," zmínila ředitelka Miroslava Pechová.

Školní zvonek:

Staré časy připomíná zvonek ve vestibulu školy. Je stejný jako ty v kostele, jen o hodně menší. I když bývalí žáci nemohli po mnoha letech školu poznat díky její modernizaci, na zvonek si vzpomněl každý. Zvonilo se na něj kvůli poplachu. Zvláštní privilegium měli také deváťáci. Když končili školní docházku, mohli si na něj zazvonit. Také na něj zvonil školník na začátcích a koncích hodiny při výpadku elektřiny. Nyní už zvonek ztichl. Právo na něj zvonit mají jen deváťáci. Ti si poslední den na něj jeden po druhém zazvoní.