Ošetřovatelka Petra Šrámková má od každého voliče občanský, případně i voličský průkaz. Přesně podle seznamů obcházíme s urnou voliče na pokojích. Většina z nich má ten svůj lístek už vzorně připravený. Musím říci, že volby tady mají svůj zvláštní kolorit a vyžadují moře trpělivosti.

Čas se tu jakoby zpomalil. Voliči pomalu vkládají vybraný lístek do správné obálky. Někdy s velkou trpělivostí pomáhá i paní Petra. Pak už předseda komise podá urnu, dotyčný volič či volička do ní zasune s pečlivostí obálku a volební akt je dokonán.

Právě odvolila čiperná Zdeňka Fialová. Svůj hlas odevzdává pokaždé. Pokaždé šla k volbám i dříve, kdy ještě bydlela v Plzni-sever.

Volit chodila vždy se svým manželem, který byl polesným. Ona sama také pracovala u lesů. V kanceláři počítala výplaty a podobně. Názor, že staří lidé se o veřejné dění příliš nezajímají, mi lehce vyvrací: „To není pravda. Pokaždé je dobré odevzdat svůj hlas. Proto volby vždycky dodržuji. Srovnávám dobu před tím a jak je to teď a podle toho se rozhoduji."

Paní Fialová se pořád zajímá o to, co se děje u nás i ve světě. Hodně sleduje televizi. A i když teď hůře chodí jen s pomocí chodítka, každý den se vydá na malou procházku.