Všechno začalo už v roce 2008. Tehdy bylo z rozhodnutí Středočeského kraje v Roztokách zřízeno nové stanoviště zdravotnické záchranné služby. To bylo tehdy provizorně umístěno do areálu Lesního závodu, protože jiné prostory nebyly. Zároveň bylo roztockým doporučeno zbourat starou nevyhovující hasičárnu a připravit si projekt na novou, kde by své zázemí našli i záchranáři. 
To také udělali. Obec připravila projekt s 15 milionovým rozpočtem. Jenže představy o tom, že dvě třetiny z toho bude financovat Středočeský kraj, se záhy rozplynuly. Peníze z dotací se získat nepodařilo. Ani na první pokus, ani na všechny další.


„Na novou hasičárnu máme projekt, stavební povolení i chuť do práce. Chybí nám jen nezbytná finanční dotace, bez které nelze stavbu zrealizovat,“ konstatoval v roce 2009 Vladimír Melč, tehdejší starosta obce a zároveň tehdejší starosta SDH Roztoky. 


V roce 2014 situace dospěla do stavu, kdy roztockým nezbývalo nic jiného, než to zkusit bez dotace. Bývalé zastupitelstvo Roztok proto rozhodlo o odvážném řešení. Hasičskou zbrojnici a stanoviště pro záchranáře dokončí částečně pomocí peněz z rozpočtu obce a částečně z úvěru v hodnotě 1,5 milionu korun. Dostavbu a kolaudaci budovy tehdy předpokládali v řádech měsíců. Že ale bude trvat ještě další tři roky, nikdo nečekal. 


I bez finanční injekce se tak dali do práce a začali postupně budovat moderní zázemí těm, kteří se zasluhují o záchranu lidských životů. Zdálo se, že stavba postupuje dobře. Jenže ani tato etapa už tak složitého projektu se neobešla bez problémů. 


Práce na výstavbě hasičárny byly svěřeny renomované kladenské firmě, která ji prý odvedla dobře. Problém byl jinde. Mezitím se v Roztokách také změnilo vedení obce, starostkou se stala Lenka Peterková, která ve funkci působí dodnes. Správu nad hasičárnou přebírala ve fázi, kdy se ukázaly její další trhliny. „Nebylo správně postupováno už při začátku stavebních prací, protože podle zákona o obcích by měly být smlouva o dílo a zadávací dokumentace k výběrovému řízení, na jehož základě byla vybrána společnost jako zhotovitel stavby, schváleny zastupitelstvem. To se ale nestalo,“ komentovala situaci v roce 2016.


Pochybení bývalého vedení obce vedlo k tomu, že si to současné nechalo vypracovat právní rozbor. Právníci pak podle starostky Peterkové vyhodnotili, že smlouva uzavřená mezi obcí a stavební firmou, je neplatná. Z toho právně plyne i to, že neplatné jsou také všechny další kroky, které se vznikem budovy souvisely. 


Stavba nové hasičárny tak vznikala na základě neplatné smlouvy. A to výrazně zamíchalo kartami. Podle právních předpisů je totiž v tomto případě vlastníkem budovy její zhotovitel. Tedy kladenská stavební firma. 


Osud nové hasičárny tak znovu vypadal velmi nejasně. Kvůli pochybení bývalého vedení obce ji stavba nepatřila, ani nemohla být řádně zkolaudována. Jediným řešením bylo domluvit se se stavební společností na podepsání dohody o narovnání, která by deklarovala, že vlastníkem hasičárny je obec. Jenže společnost dokumenty podepsat odmítla. 


„Oslovili jsme ji několikrát. Prý s uznáním vlastnictví obce nemají problém, ale dokument podepsat nechtějí. Což nám přijde jako podivné,“ vyjádřila se před rokem Lenka Peterková, která se obrátila i na Ministerstvo vnitra ČR a Katastrální úřad v Rakovníku s tím, zda je možné hasičárnu zkolaudovat, zapsat ji a tím dále nezpochybňovat její vlastnictví. 


Ještě před rokem to tak vypadalo, že jednání se stavební firmou se ocitlo na mrtvém bodě. Stavební firma odmítala podepsat dohodu o majetkovém narovnání i souhlas k užívání nezkolaudované budovy. Proto přišlo na řadu soudní rozřešení. 


„Pokud obě strany tvrdí něco jiného, soud musí rozhodnout a jednou provždy rozmetat všechny spekulace o tom, kdo je skutečným vlastníkem. Jednání je nařízeno na 29. června 2017. Jsem zvědavá, zda zástupci společnosti k soudu přijdou,“ uvedla tehdy starostka Peterková.


Jen den poté už na oficiálním twittrovém účtu obce visela tato zpráva: „Tahanice o hasičárnu jsou skončeny. Hasičárna je obce, byl uzavřen smír.“


Velký spor tak nakonec skončil smírčí cestou. Na základě soudního rozhodnutí se obec Roztoky stala výlučným vlastníkem budovy Integrované záchranné a hasičské stanice a mohla ji po několika marných letech konečně zkolaudovat. 


Slavnostní otevření hasičárny, které se konalo tuto sobotu, nazvala Lenka Peterková příznačně jako „rozlousknutí třech ořechů pro hasiče“. Kromě budovy samotné se totiž roztočtí dobrovolní hasiči dočkali také jisté revanše - dvou nových zásahových vozů.