Na naši výzvu bezprostředně reagovalo několik čtenářů, kteří napsali svůj názor na věc. Mezi nimi byl i Jaromír Tupý, který napsal:
„Pár let jsem v minulosti fungoval v městské radě i v zastupitelstvu, a proto jsem přesvědčen: pokud bude starosta manažerem a ne úředníkem, pokud bude schopný tajemník úřadu a ne přítel všech lajdáků, tak pro Rakovník stačí JEDEN místostarosta ! Schopné trio STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA a TAJEMNÍK stačí.“
Částí textu, kdy se dotkl místa tajemníka úřadu, se cítila osobně napadnuta současná tajemnice Mgr. Eliška Holková, která však nepovažuje věc za útok na výkon jejího povolání, ale jako osobní útok. Proto využila svého práva bránit se a na autora podala na Policii ČR podnět k trestnímu stíhání neznámého pachatele z důvodu podezření z trestného činu pomluvy. Trestní oznámení na neznámého pachatele, které bylo podáno na základě podepsaného článku, možná zní paradoxně, ale podle svých slov si Eliška Holková nebyla jista tím, zda je autorem skutečně uvedený pisatel. Ten se ale k textu ochotně přiznal.

Oba aktéry celé záležitosti jsme požádali o osobní vyjádření.


Mgr. Eliška Holková:
Toto stanovisko podávám výlučně na základě výzvy Rakovnického deníku. Moje úkoly, odpovědnost a postavení v rámci městského úřadu jakožto tajemníka jsou dány zákonem o obcích a dalšími speciálními zákony. Odmítám, aby se mé konání mimo takto vymezený pracovní rámec a mimo pracovní dobu stalo záminkou k případnému vyřizování si politických nebo osobních účtů. Politicky se nikterak nezapojuji, do privátních věcí se nikomu nepletu a od svého okolí ve vztahu ke své osobě očekávám totéž. Své věci osobního charakteru si vyřizuji sama. Nemám žádnou potřebu pasovat se za asistence tisku do pozice „mučedníka“. Proto je také toto moje stanovisko bez ohledu na případné další související události mým posledním, které jsem ochotna medializovat.
Popírám, že bych kdy podala trestní oznámení na kohokoli za jeho názor. To, že se cítím poškozena „všeobecným názorem na to, jak může kterákoli radnice fungovat s postem jednoho místostarosty“ jak bylo uvedeno v článku „Od února 1948 k únoru 2008“ zveřejněném v Rakovnickém deníku dne 06. 03. 2008, pod nímž je uvedeno jméno Jaromír Tupý, je lež.
Co jsem tedy skutečně udělala? Zákonnými prostředky jsem se bránila výroku uveřejněném v Rakovnickém deníku dne 21. 2. 2008. Tento výrok doslovně zněl: „Pokud bude schopný tajemník a ne přítel všech lajdáků, tak pro Rakovník stačí jeden místostarosta“. Podle mého názoru se výše uvedený výrok nedá vykládat jinak, než že jsem přítel všech lajdáků. A takovému lživému a pomlouvačnému tvrzení se bráním, neboť se pochopitelně dotýká mé osobní cti. Trvám na tom, že taková obrana je mou soukromou věcí, kterou mi nemusí nikdo schvalovat a ohledně které se nemusím nikoho dovolovat! Považuji to za stejně samozřejmé, jako když se sama rozhoduji, že si něco koupím nebo že půjdu někoho navštívit.
To, že jsem věc od samého začátku považovala za svou soukromou, dotýkající se pouze mé osoby, podle mého názoru jednoznačně dokládá fakt, že jsem na rozdíl od jiných neměla v souvislosti se svým podáním (pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy proti neznámému pachateli – nevěděla jsem, kdo a v jaké podobě článek napsal) naprosto žádnou potřebu „svou křivdu“ medializovat. Nepokládala jsem veřejně otázky, kdo další stojí v zástupu při sestavování článku, nepoužívala jsem veřejně velká slova o negaci základních práv občana, o totalitních křivdách, o šlapání po demokratických principech atp., ačkoli ochrana osobnosti (zejména života a zdraví, občanské cti) jednoznačně mezi základní občanská práva náleží.
Závěrem si dovolím vyslovit svůj názor, který ovšem nikomu nevnucuji. Nevidím jediný důvod, proč by si měl kterýkoli člověk nechat vše líbit, a to bez ohledu na to, kdo je a co dělá. A zvláště pak za situace, má-li jeho konání oporu v zákoně.


Jaromír Tupý:
Já do novin často píšu a ne jednou jsem už dostal přes prsty. Čelil jsem už dvěma trestním oznámením pro svůj názor a teď čelím dalšímu trestnímu oznámení jenom proto, že jsem zase vyslovil svůj názor. Já jsem dnes přesvědčen, že kdykoli se obrátím na některého úřadníka se stížností nebo nějakým návrhem, tak se pan starosta vzpříčí a dělá, jakoby se to týkalo jeho, jakoby to bylo proti němu. A má vlastně pravdu, jestliže někdo pracuje s nedostatky, nebo dovolí, aby radnice tak pracovala, a je jedno, zda je to starosta, místostarosta nebo tajemník, tak je tím také vinen. Já, když jsem se vyjádřil ke kauze jestli jeden anebo dva místostarostové, když si vezmu, jak probíhalo to zastupitelstvo, když si uvědomím, kolik žalob už probíhalo a kolik peněz to město stálo, tak jsem jednoznačně toho názoru, že stačí jeden jediný schopný místostarosta, který bude manažerem a ne jen úředníkem a schopný tajemník – a tady jsem u jádra problému – ne tajemník, který bude tolerovat líné úředníky. To jsem napsal a teď mne stíhá policie. Myslím, že se znovu projevilo známé „Potrefená husa se vždycky ozve. Já jsem uvedl tajemníka jako všeobecnou osobu. Teď se na chvilku vrátím pár let zpět. Já byl v rakovnickém zastupitelstvu v minulosti a zažil jsem prvního tajemníka po roce 1989 pana Pánka a můžu vám říci, že tehdy úředníci stáli doslova v pozoru, nikdo se neodvážil přijít na jednání městské rady nepřipravený. To dnes na radnici postrádám, dnes to tam takto nechodí. Proto se ptám: Kam se vlastně ubírá současné vedení města? Kterýkoli občan má právo ptát se, ale když jeho názor nebude korespondovat s myslí a názorem radnice, tak bude ohrožen v tom, že bude policejně stíhán trestním oznámením a bude se policii zpovídat z toho, co řekl. Toto vidím velice špatně a soudím, že vedení radnice nemá právo takto jednat.

K záleřitosti se vyjádřil i bývalý tajemník MěÚ v Rakovníku Rudolf Pánek:

Rudolf Pánek: Situace a její klasifikace: listina práv a svobod, základní tato listina, byla pošlapána, neboť za svobodně vyjádřený názor k obecně diskutovanému tématu, bylo podáno trestní oznámení. To je negace základních práv a svobod občana a šlapání na základní pilíř demokracie. Kdyby totiž byl tento občanský odpor řešen cestou občansko právní, mlčel bych, na to má každý právo. Jestliže je ale podáno trestní oznámení, na názor občana, ať se jedná o kohokoliv, nyní je to Jaromír Tupý, shodou okolností člen ODS, a stejně bych hovořil, kdyby šlo o jakéhokoli občana – tak to návrat nevím kam. Odpovězte si sami. Pro mne je to naprosto nepřijatelná situace, principiálně nepřijatelná, a pokud si někdo bude myslet, že je to legrácka, nevím, proč jsme cinkali klíčema.