V roce 2019 vzniklo v Havlíčkově ulici v Rakovníku Centrum Akademie techniky. To je otevřeno od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin a pravidelně ho navštěvuje okolo 50 dětí od 6 do 14 let. „Naši absolventi následně studují ve středních odborných školách s technickým zaměřením. Co se týče samotného centra, zaměřujeme se na systémovou robotiku, využití 3D tisku, termodynamiku, inovativní dílny, dále na 3D multimediální digitální podporu odborných předmětů a také na virtuální realitu,“ popsal nejdůležitější oblasti technického vzdělání hlavní lektor a projektový manažer v jedné osobě Miroslav Vrána.

Ten také uvedl, že školy většinou disponují robotickými pomůckami, které jsou určeny pouze pro jeden až dva způsoby programování, a tak existují projektové dny, díky nimž jsou prohlubovány znalosti dětí. „Děti se například učí na robotickém vlaku programovat ve čtyřech stupních barevným kódem, aplikací, blokovým programováním a Pythonem. Žáci se v rámci přípravy před samotným programováním navíc učí zdokonalovat také v konstrukčních činnostech, kdy sestavují dráhu,“ popsal Vrána.

Ve středu 3. dubna bude slavnostně otevřen skatepark v Rakovníku. Nyní probíhají finální úpravy.
Skatepark v Rakovníku otevře po Velikonocích. Nebudou chybět exhibice

Děti se učí také sestavovat moduly robotických ramen a pojezdů a následně pomocí programovacího jazyka Python simulují výrobní proces. Systém umožňuje i vizuální přenos obrazu celého procesu. Dále konstruují roboty pomocí kytu a následně je naprogramují, takže využívají i přírodní vědy a chemii.

Centrum Akademie techniky ve spolupráci s výzkumným ústavem NTC IR v Plzni rovněž založilo distribuční centrum pro školy, které zajišťuje bezplatné zápůjčky speciálních a unikátních Termovizí do škol pro podporu výuku v odborných předmětech. Děti a žáci si mohou vyzkoušet v praxi i zkoumání prostředí a jevů pomocí Infračervené technologie.

Inovativní školní dílny

V rámci projektových dní žáci a studenti mohou využít různé odpady pro výrobu tematických výrobků (robot, vesmír apod.) „Vyzkouší si práci se dřevem, keramickým materiálem a nebo třeba s polystyrenem. Dílny mají za cíl rozvíjet a podporovat u dětí kreativitu, smysl pro design a zdokonalují si konstrukční dovednosti,“ popsal hlavní lektor.

V rakovnické knihovně se vzpomínalo na úžasného hudebníka Petra Skoumala.
V Městské knihovně Rakovník se uskutečnil vzpomínkový večer na Petra Skoumala

Práce v dílnách navazuje na další oblasti, například 3D tisk. Děti se učí pracovat s modely a návrhy pro 3D tisk s využitím metody FDM, která spočívá v postupném nanášení vrstev roztaveného materiálu přes trysku na tiskovou podložku. „Nyní se zabýváme i myšlenkou sestavení 3D tiskárny s využitím maltové směsi, kdy bychom v budoucnu chtěli děti učit simulovat výrobu objektů a domů 3D metodou,“ popsal další plány Vrána.

Ve vektorové grafice se pro změnu děti učí například navrhnout a sestavit města, farmy, sportoviště a simulovat interiéry domů a obchodů včetně průmyslových objektů. Díky tomu získávají nevědomky dovednosti v matematice a geometrii. Děti se učí pracovat také s virtuální realitou.

Spolek spolupracuje s množstvím mateřských a základních škol na Rakovnicku i okolí. Kromě toho stál i u zrodu Centra technických činností v Základní škole v Mutějovicích v roce 2020 a o tři roky později pomohl vybudovat ve spolupráci s obcí Šanov unikátní multifunkční učebnu Medialab 4.0 v ZŠ Šanov. Zde existuje nový projekt pro nadané žáky, jehož cílem je rozvíjet dovednosti žáků v moderních podmínkách multifunkční učebny.