V Novém Strašecí se od září tohoto roku otevírá již po sedmé další ročník Akademie volného času. Pod tímto názvem se jedná o cyklus přednášek na vybrané téma, navíc doplněný výlety, vycházkami, exkurzemi, prohlídkami výstav, galerií…
Akademie volného času pořádá tyto přednášky vždy první čtvrtky v měsíci od 17 – 18.30 hodin v přednáškovém sále Kulturního centra v Novém Strašecí. První přednáčka je plánována na čtvrtek 9. září mimořádně už od 16. 30 hodin!
Jejím tématem bude hledání rozdílů mezi mužem a ženou
(identifikace člověka z hlediska antropologie, mužský a ženský princip, v čem spočívá rozdíl mezi ženou a mužem v jejich pohledu na svět a přístupu k životu, lidská vzájemnost).

Autorka projektu Akademie volného času v Novém Strašecí Věra Hrubešová doplnila: „Našimi lektory ve všech přednáškových cyklech byli vynikající odborníci a profesoři vysokých škol v Praze. Velice jsme si vážili a vážíme všech, kteří s ochotou přijíždějí přednášet do Nového Strašecí a cesta jim není obtížná. Jejich pochopení a sympatie pro Akademii volného času je velkým povzbuzením. Právě tak trvalý zájem posluchačů přináší podnět k hledání dalších zajímavých ročníkových témat a obsahu jednotlivých přednášek.“
Hlavním přednášejícím je paní PhDr.Olga Vodáková, dále budou přednášet Ing.Zdeněk Justoň, prof.PhDr.Marie Königová,CSc., PhDr. Hana Maříková, Mgr. Lenka Šmídová.
„Nabízíme novým zájemcům možnost přihlásit se ještě na tento cyklus,“ konstatovala Věra Hrubešová.
Předplatné lze také zaplatit hodinu před zahájením přednášky.
„Pro zájemce, kteří nemohou účastnit se pravidelně všech přednášek, nabízíme individuální vstupné ve výši 30 korun. Platí se v den přednášky.
„Těšíme se na nové přátele, přijďte mezi nás,“ zdůrazniula Věra Hrubešová.
(Podrobnější informace o přednáškách získáte v Kulturním centru na tel.313 572 340).