Společnost Marius Pedersen a.s. na žádost města Rakovník v areálu Sběrného dvora provedla rozbor odpadu z odpadkových košů rozmístěných na území města v květnu. "Jednalo se o odpad z zhruba 200 odpadkových košů. Rozborem bylo zjištěno, že odpadkové koše obsahují nejvíce plastů (PET lahví) a plechu (plechovky od nápojů). Bohužel byly zde nalezeny i odpadky z domácností včetně gastroodpadu," poznamenala Kateřina Hradilová.

V budoucnu by tedy mohly přibýt koše na tříděný odpad. Mělo by se jednat o oblasti, kde se shromažďuje více lidí, např. autobusové nádraží, dětská hřiště a parky. "Plánujeme zřídit nové odpadkové koše na tříděný odpad například podél Rakovnického potoka, kde jezdí hodně kolařů," uvedla mluvčí radnice.

"Složení odpadu je vizitkou města, my všichni se můžeme společně svým zodpovědným chováním podílet na tom, aby bylo naše okolí čistější a důstojnější," připomněla mluvčí.

close Plasty, které byly vyhozeny v odpadkových koších v Rakovníku. info Zdroj: archiv města zoom_in Plasty, které byly vyhozeny v odpadkových koších v Rakovníku.

Co se týče samotné analýzy, v její den se v nádobách nevyskytovaly odpady, u kterých by bylo jejich zařazení do příslušných kategorií sporné. Z 63 procent odpadu, který není směsný komunální, bylo v koších téměř 19 procent plastu, necelých 13 procent skla, dále necelých 11 procent plechovek, 9 procent gastroodpadu, 5 procent papíru a 4 procenta biologického odpadu.

Je nutné podotknout, že tato analýza slouží pouze jako orientační podklad pro získání alespoň minimálního povědomí o tom, jaké mají obyvatelé města Rakovník návyky při zbavování se odpadu do odpadkových košů.

Toto může být ovlivněno velkým množstvím faktorů, například ročním obdobím, typem zástavby, skladbou obyvatel apod. Dále je nutné zmínit, že každá anomálie, může ovlivnit výsledky analýzy negativním směrem. Pro přesnější výsledky by bylo nutné sledovat chování obyvatel po delší dobu, ve více ročních obdobích.