Ve středu 4. listopadu přivítal dětský domov Terezu Maxovou, modelku a patronku Nadace Terezy Maxové dětem. Tereza se spolu se zástupci Dětského domova v Novém Strašecí, Nadace Terezy Maxové dětem, o. s. Člověk hledá člověka a společnosti Oriflame ČR věnovala problematice dětských domovů v České republice, možným trendům jejich transformace v zařízení nového typu, směřující ke zkvalitnění života dětí, k ekonomickým úsporám, a v neposlední řadě firemní filantropii.