Dnes úderem osmé hodiny ranní byla starostou Zdeňkem Nejdlem slavnostně přestřižena páska před marketem Tesco a jeho provoz byl zahájen.

U příležitosti slavnostního otevření marketu Tesco v Rakovníku dostal Denní stacionář Ráček dar 30 tisíc korun. „Když prý byli zaměstnanci marketu vyzváni svým vedením, aby vybrali nějaký subjekt na Rakovnicku, kterému by Tesco darovalo peníze, vybrali nás. To nás velice těší,“ zdůraznila ředitelka stacionáře Ilona Hrušková.

Na otázku jak finanční dar použijí odvětila, že vypracovali mini projekt na sociálně terapeutickou dílnu. „Tu bychom bychom rádi vylepšili a nakoupili nějaké pomůcky,“ konkretizovala Ilona Hrušková.