ANKETA: Myslíte si, že se obě strany domluví mimosoudní cestou?

Pokusí se celý spor vyřešit mimosoudně. Soudce Bláha řekl, že do konce května ho však budou obě strany informovat, zda došlo k vyřešení sporu mimosoudní cestou.

„Pokud strany nedojdou ke smíru, je soudní jednání naplánováno na 15. června od 9 hodin, s tím, že budou předvoláni i důležití svědci,“ řekl.
Pokus vyřešit spor mimosoudním jednáním překvapil všechny přítomné.

Atmosféra v soudní síni nenaznačovala, že by se obě strany mohly dohodnout na pokusu domluvit se bez soudu, kvůli rozdílným názorům na věc. Právní zástupce Jany Titzlové Václav Hajšman poukazoval během jednání na neprávem udělené důtky za porušení pracovní kázně.

Podobný pohled má na základě spisů i soudce Bláha. Ten se během soudního přelíčení vyjádřil k uděleným důtkám. I on se domnívá, že šlo o nestandardní postup.

Podle něj bez ohledu na to, zda Titzlová po pracovní době pracovala pro Svazek měst a obcí Rakovnicka, není delší zdržování na pracovišti důvod k udělení důtky za porušení pracovní kázně.

„Řada z nás už by byla bez místa, pokud by toto bylo porušení kázně,“ domnívá se.

Dále soudce poukázal na to, že i v pracovní době může zaměstnanec přijmout návštěvu v zaměstnání, ale pouze se souhlasem přímého nadřízeného. „Ten paní žalobkyně podle spisu měla. Nebyl zde tedy nutný souhlas tajemnice,“ uvedl a reagoval tak na další důtku, kterou Titzlová obdržela od vedení úřadu.

Tajemnice městského úřadu Eliška Holková se však brání. Podle ní byly upomínky uděleny vždy s přihlédnutím na dění na pracovišti, kde docházelo k problémům. „A také na základě chování žalobkyně,“ podotkla a zdůraznila, že se stále nehovoří o souvislostech, kvůli kterým musel zaměstnavatel přijmout určitá opatření k zpřísnění kázně a pohybu na pracovišti.

Zvláštní na celé věci je, a poukázal na to přímo i soudce, že opatření byla přijata v zápise z porady odboru dopravy, která se uskutečnila 16. ledna 2009. Titzlové však byla udělena důtka za porušení pracovní kázně kvůli delšímu pobytu v zaměstnání již ve dnech 5. až 9. ledna 2009.

Soudce se ještě dotázal Holkové, zda náhodou nebylo přijato nějaké opatření dříve. „Mám pocit, že tam ještě něco bylo,“ odpověděla. Navíc se jí také nelíbilo, že by měla v soudní síni, byť v neformálním vyjádření, uznat do jisté míry odpovědnost ve sporu. „Nechci zde předjímat, že tato upozornění byla zásadním pochybením,“ uvedla Holková.

Ta také během líčení několikrát zopakovala, že je připravena spor řešit mimosoudní cestou. Zda se podaří oběma stranám najít kompromis, se čtenáři Rakovnického deníku dozvědí během několika málo týdnů.

Hajšman: Dozvěděli jsme se poprvé, že protistrana je ochotna s námi jednat
„Dnešní jednání ukázalo, zda je zde vůle z obou stran se nějak dohodnout. My jsme s tím měli ze začátku trochu problém, protože právě podání žaloby byl u nás až ten poslední možný krok. Měli jsme velikou snahu sjednat nápravu dohodou již daleko dříve, ale ta prostě vyšla vniveč. Ale nic se defakto od podání žaloby nezměnilo. Dnes jsme se tady poprvé dozvěděli, že protistrana má zájem urovnat celý spor nějakou dohodou. My jsme po nich chtěli jen nějaký důkaz, že to myslí opravdu vážně. Původně jsme tak požadovali, aby nám deklarovali nějaké to nejvýstižnější nejtypičtější pochybení, které do jisté míry, byť to jednání nebylo zahájeno a já to nechci moc prezentovat, by bylo vypíchnuto a oni v tomto směru uznali svoji chybu. Sice jsme se k tomu nedostali, ale nechceme být těmi, kteří by pohřbili nějaké možné mimosoudní řešení. Zkusíme jednat a uvidíme. V průběhu příštího týdne, maximálně příštích čtrnácti dnů, bychom se sešli a poté budeme vědět více. Máme podat nějakou zprávu soudu o výsledku jednání do konce května,“ řekl po jednání právní zástupce Jany Titzlové Václav Hajšman.
Holková: Zazněla ochota mluvit o všech okolnostech případu
„Myslím si, že během jednání obě strany signalizovaly nějaký zájem na tom, aby k soudnímu řízení nemuselo dojít a aby soudní spor nemusel eventuálně proběhnout. Myslím si, že zde zazněla ochota věc projednat, mluvit o všech okolnostech případu a popřípadě se snažit dojít k nějakému smysluplnému závěru, který bude akceptovatelný pro obě strany. Nechci nyní předjímat, jak to jednání bude nebo nebude probíhat. Určitě si myslím, že i určití pracovníci, kteří pracují na odboru dopravy, by se měli toho jednání zúčastnit. Oni především. Z pozice tajemníka nemohu být všude a o určitých věcech si myslím, že je třeba jednat ve vztahu nebo v souvislosti se všemi zúčastněnými. Takže já bych nerada nyní předjímala, kdo tam všechno bude či nebude, ale předpokládám, že do toho budou zapojeni i vedoucí pracovníci odboru dopravy,“ nechala se slyšet tajemnice úřadu Eliška Holková.