Sportovní komise, jakožto poradní orgán rady města, navrhla přidělit TJ TZ Rakovník 400 tisíc korun. Rada města byla ale proti. Stejné stanovisko zaujalo i zastupitelé Rakovníka, když hlasovali o přidělení 300 tisíc korun pro TJ TZ Rakovník.

Radim Suchánek rozpoutal bouřlivou debatu nad tím, že výbor TJ TZ Rakovník očekává daleko vstřícnější kroky města, stejně jako je dělá TJ TZ. Zároveň upozornil, že u vnějšího městského bazénu jsou pozemky TJ TZ. „Těžko budeme poskytovat bezplatně plochu u bazénu. Může se stát, že pozemek uzavřeme,“ sdělil Radim Suchánek.

Takovéto jedná se však nelíbilo předně zastupiteli Eduardu Filipovi. Tomu se především nelíbí chování zastupitele Suchánka. „Když pan Suchánek potřeboval peníze do svého rozpočtu, protože byl dlužen za plyn, byl vstřícný k jednání a vůbec ke všemu,“ reagoval Filip na minulé rozhodnutí zastupitelstva, kdy město odkoupilo od TJ TZ pozemky pod vlastním bazénem.

Starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl navrhl, aby si TJ TZ Rakovník podalo oficiální žádost, kterou by se pak muselo zastupitelstvo města zabývat. Dokonce by znovu navržen převod majetku.Jenže ani převzetí majetku TJ TZ pod křídla města Rakovník by zřejmě nic neřešilo. Podle starosty by to byla drahá záležitost. „Hospodářský výsledek TJ TZ Rakovník je mínus dva miliony korun,“ informoval starosta.

Převzetí majetku se ani nelíbí Miloslavu Kubínkovi. Ten připomněl, že má ještě v živé paměti situaci okolo převodu bazénu pod majetek města a obává se problémů, které město řešilo s bazénem. Kdy město sice vlastnilo bazén, ale nikoliv pozemek pod ním. „Nejde jen o halu, ale i kogenerační jednotky. Tyto věci musí být předem vyřešeny. Dokonce jsem četl úvahu, že město převezme majetek, ale provozovatelem bude současný vlastník. O tom by měl ale rozhodovat vlastník. Musí se vyřešit co se pod akcí převod majetku TJ TZ Rakovník do vlastnictví bude skrývat,“ sdělil připomínku Miloslav Kubínek.

Na jeho slova však ostře zareagoval Suchánek: „Pan Kubínek byl měl být zticha, sedět na svém místě a vůbec se do toho nemotat. To on tenkrát říkal, že se bazén musí uživit sám a teď od toho dává ruce pryč.“ Kubínek Suchánkovi pro změnu připomněl, že to byl právě on, kdo tenkrát stavěl zastupitelstvo do role, že pokud město bazén nepřevezme, vznikne z něho sklad na brambory.

Kde vzít peníze

Během diskuze neopomněli zastupitelé se zeptat, kde se vezmou v případě schválení příspěvku pro TJ TZ peníze. Starosta odvětil, že o vše se postará rada města. Dokonce zazněl názor z úst starosty názor, že by peníze mohli jít položky na opravu komunikací či údržbu veřejné zeleně. „Měli by se předně domluvit sportovci. Nelze brát peníze z položek, které potřebují občané. To by mělo nedozírné následky,“ nechal se slyšet Věroslav Herián. Starosta ihned odpověděl: „Někteří občané zase potřebují halu.“

Po dlouhé diskuzi se nakonec nakonec Jiří Ludačka podal návrh na usnesení, ve kterém se hlasovalo o tom, zda zastupitelé souhlasí s přidělením příspěvku 300 tisíc pro TJ TZ. Názor zastupitelů byl stejný, jako názor rady města – jasný nesouhlas.

Celou věcí se bude do jisté míry zabývat na svém dalším zasedání zastupitelstvo znovu a to kvůli pozemku u vnějšího bazénu. Lze však také očekávat oficiální žádost výboru TJ TZ o projednání příspěvku, což také během diskuze doporučil starosta.