„K úniku pevných částí nedošlo z důvodu technologické závady na ČOV, ale proto, že již před čističkou je kanalizace řešena tak, že při zvýšeném průtoku vody, tedy při silných srážkách, přepadá přítok kanalizačních splašků mimo čističku rovnou do potoka,“ vysvětlil jeden z jednatelů Technických služeb Nového Strašecí Miroslav Čermák.  
To ale není nic nového. Stalo se to již při dokončení výstavby zaústění kanalizace do čističky.   Dříve se ale nečistota a kaly odplavily korytem potoka pryč.  Nyní zůstávají v nově vybudovaných rybníčcích, takže jsou vidět.

Podle  jednatelů Technických služeb  od listopadu, kdy čističku provozují, z ní unikla kalná voda pouze jednou, a to krátkodobě. Po odborné expertíze byl tento týden nasazen jiný prostředek, který má  kal lépe srážet. Od úterý tohoto týdne vytékala z tzv. dosazováků průzračná voda, to potvrdila i obsluha. Jestli se problém vyřešil, nelze zatím říci. Dosud  průběžně vytékaly 
z dosazováků jen malé vločky kalu s čistou vodou.

„Pochopitelně, že při průtoku více jak dvě  stě tisíc kubíků se nějaký kal  udělá. Ten se ale určitě usadí v prvním a druhém rybníčku. V příštím týdnu se pokusíme část kalu z rybníčků odčerpat,“ řekl Miroslav Čermák. Do budoucna se počítá s technickými opatřeními, které zabrání úniku pevných částí.

Vedle nečistot v potoce nelze do ČOV vyvážet fekálie z jímek. Čistička běží v úsporném režimu. Na přivážené fekálie z jímek by nestačila její kapacita. V jedné z aktivačních nádrží došlo k úhynu organické složky z důvodu nedostatku kyslíku. 

„Z čističky ale nic neuniká. Všechny odebrané chemické a biologické vzorky splňují předepsané normy,“ ubezpečil Miroslav Čermák. Nyní v čističce funguje jedna aktivační nádrž.  V příštím týdnu se bude  nádrž s uhynulými bakteriemi čistit. V dalším týdnu se znovu naočkuje a odstartuje provoz.