Ono dát si do programu téma komunikací a chodníků, jejich údržbu, úklid, problematiku městských trhů a zeleň, pozvat odborníky, zcela zaplnit kavárnu Atrium a myslet si, že bude za hodinu hotovo a ještě zbude čas na diskusi a problémy, které Rakovničany trápí, se tentokrát ukázalo i nad síly obou pohotových moderátorů, Pavlíny Čiberové a Rudy Pánka. A tak se šlo domů až po deváté.

Nejvíce času si vyžádaly silnice a chodníky. Podle Josefa Müllera z krajské údržby silnic jde především o otázku peněz. Přednost mají dálnice a do doby, než dojde na silnice druhé třídy, se to bude dělat, jak se dá. Je také vidět rozdíl mezi posypem drtí a solí. Voda v soli zmrzne a rozmrzne za zimu několikrát, poškození je proto vyšší.

U silnice na Pavlíkov je trvalým problémem jilmová alej. Přesto oprava děr a výtluků bude a také se letos opraví ona tragická polovina dálnice na Prahu a Kladno. „Oproti Západu máme čtyřicetiletý skluz. Tam je tradice lidí, norem, materiálu, zatímco u nás často rozpadlý spodek, podloží je vystaveno většímu tlaku, než pro který bylo stavěno, a při rozšiřování komunikací se často do nich dávalo, co bylo po ruce. Drť, popílek… Jsme prostě historicky pozadu,“ řekl. Reagoval tak na otázku optika Rence: „Proč je stav silnic, jaký je, jen u nás, ne v zahraničí?“

Jaromír Tupý jako motorkář vnímá kriticky nedobrý stav zvláště středočeských silnic. „Stačí vyjet na jih a silnice jsou hned lepší. Proč?“ zajímal se. Zatímco silnice 1. a 2. třídy jsou ve správě Středočeského kraje, chodníky a místní komunikace spravuje město a ÚMK. Rakovník vlastní 60 kilometrů komunikací a 120 kilometrů chodníků, informoval vedoucí odboru majetku města Ivo Žďánský.

A zmínil se rovněž o problematice zimní údržby, kde technika často nestačí, i o enormních nákladech, které si zima pravidelně vyžádá. „Většina rakovnických chodníků jde přes vrstevnice, špatně se pak ošetřují. Přes tyto problémy a trvalou bolest s nekoordinovanými výkopy různých organizací se městu daří řadu ulic rekonstruovat, a kde to jde i nahradit asfalt dlažbo,“ řekl.

Provozní technik ÚMK Dušan Godeša pak osvětlil různé druhy oprav silničního povrchu a jejich načasování. Trhovci mají za úkol do osmé hodiny ranní odklidit z náměstí motorová vozidla, po trzích po sobě uklidit, nezatěžovat zeleň. Pochopitelně musí mít v průběhu dne možnost zboží vyložit, doplňovat, naložit a odjet. Trhovci platí 350 Kč za stánek a za úklid.

„Městská policie provádí pravidelné kontroly, odstraňuje problémy, ale je třeba, aby se kdokoliv z občanů, pokud zjistí nějaký prohřešek, bez otálení obrátil na linku 156,“ informoval zástupce strážníků Jan Měkuta.

AUTOR: IVO MIČKA