Hlavní organizátorkou lednové charitativní akce v Rakovníku je již sedmnáctým rokem Eva Hvězdová.

„Máme celkem deset pokladniček a kromě Rakovníka se vybírá také v Lišanech, Krupé, Lubné či v Povlčíně,“ přibližuje Eva Hvězdová.

Koledníci chodí s pokladničkami od 1. do 14. ledna, když v neděli 6. ledna na Tři krále vikář požehná koledníkům při ranní mši svaté. S malými koledníky chodí vždy dospělá osoba, která má u sebe legitimaci a pokladničky jsou zabezpečeny na městském úřadě. První koledníci vyšli v úterý, včera například zavítali do Rabasovy galerie a do nedalekého pečovatelského domu. „Zde to máme s paní ředitelkou předem domluvené, podobně jako dnes v Domově Na Zátiší,“ říká Hvězdová. 

Hlavní organizátorka navíc dodává, že klienti jsou rádi, že se na ně nezapomíná. „Mají atrakci, děti jim zazpívají koledu, poprosí o příspěvek na charitu a rozdávají se cukříky a kalendáříky. Poté napíšou křídou na futra K+M+B a letopočet. Teď už jsme tak zmodernizovaní, že se nalepují i samolepky,“ říká Hvězdová s tím, že K+M+B není zkratka Kašpara, Melichara a Baltazara, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená Kriste, požehnej tomuto domu. V loňském roce vybrali koledníci 48 132 korun, což byla zatím rekordní částka. „Rok od roku se to zvyšuje. Když jsme letos vyrazili poprvé, byla vánice a nezdálo se mi, že by to bylo kdovíjaké. Ale je brzy po svátcích, padá sníh, takže nikde nikdo. Věřím, že se to ještě vylepší,“ je optimistická Eva Hvězdová.

Z vykoledovaných peněz je patnáct procent určeno na diecézní záměry sbírky. Letos se podpoří poradna Magdala, věnující se obětem násilí. Bude rovněž zajištěna materiální pomoc nejchudším v diecézi a část peněz poputuje na vybudování Centra sociálních služeb. Desetina částky je určena na pomoc do zahraničí při živelných katastrofách. Největší část šedesát procent zůstane v rakovnické Římskokatolické farnosti.

„V praxi to vypadá tak, že s kasičkami jdeme na městský úřad, zde se odpečetí, vysypou se peníze, spočítají a pošlou na účet české katolické charity. V Praze se sepíše žádost, na co se peníze použijí a na základě žádosti nám pošlou část peněz zpět,“ doplňuje Eva Hvězdová.

Tříkrálovou sbírku organizují také obec a Sbor dobrovolných hasičů v Krušovicích. Sbírka se zde uskuteční v sobotu 5. ledna. Každý, kdo přispěje, dostane malý dárek. Od 17 hodin se v Kulturním zařízení uskuteční Koncert pro lidi dobré vůle.

Kromě rakovnických obcí a měst se Tříkrálové sbírky účastní například nedaleká Tvrz Libušín, která se v neděli 6. ledna od 14 hodin připojí k Tříkrálovému průvodu společně s Farní charitou Kladno. Průvod se koná pod záštitou primátora Kladna Dana Jiránka.