Rozzářené oči dětí, zpěv a dárkové balíčky. To vše patří ke každoročnímu tříkrálovému koledování „Agentury KMB“ (Kašpar, Melichar a Baltazar) v Rakovníku.

I letos čekali netrpělivě malí pacienti dětského oddělení v parku Masarykovy nemocnice a oddělení dětské chirurgie na příchod party rakovnických muzikantů. Ti se pro tento večer vždy promění v legendární mudrce a obdarovávají díky sponzoringu místních podnikatelů nemocné děti.

Za skupinku muzikantů nám řekl Milan Zimmerman: “Rád bych touto cestou poděkoval třem rakovnickým podnikatelům, a to zelenině a potravinám na Husově náměstí a kopírovací službě v Tyršově ulici v Rakovníku. Oni vždy dodají dárkové předměty a my je nabalíčkujeme a předáme v nemocnici, a v Denním stacionáři Ráček.“ (Nestátní, neziskové humanitární zařízení o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé).

Jak již bylo naznačeno první cesta vedla na dětské oddělení nemocnice. Zdravotní sestra Jana Burešová konstatovala: „Dnes tu máme sedm dětí a pět maminek. Všichni se na koledu moc těší. Je to taková tradice, která nám každý rok prodlouží svátky a přinese příjemné vybočení z každodennosti.“

Radost ze setkání měly nejen děti, ale i jejich maminky. Martina Lutišanová z Čisté, která pobývá v nemocnici s dvouletým synem Šimonkem řekla: „Jsme tady od úterý. Šimonek se tu docela rychle zvykl, protože je tu už po třetí. Na koledu se těším. U nás máme také každý rok tříkrálový průvod a bývá moc pěkný.“

Další z maminek Tereza Žoltáková z Nouzova je v nemocnici se sedmiměsíční Natálkou: „Ona se mi stále dusí. Lékaři zatím nezjistili z jakého důvodu. Dneska přijdeme alespoň díky králům na jiné myšlenky. Je to hezký nápad. Já osobně jsem nikdy tříkrálové koledování neviděla.“