„Vyrazili jsme od nás, kde jsme si rozdělili úkoly a místa, rozdali průkazky a zapečetěné kasičky, po deváté hodině. Do oběda jsme vše stihli. U nás jsme se najedli. Měli jsme podle zavedené tradice gulášovou polévku a špagety s kečupem a se sýrem. Děti si odpočinuly a vyrazili jsme společně k tříkrálovému olympijskému sjezdu na na Vlašák," popisoval Daniel Váhala, organizátor sbírky.

Tři králové byli většinou vítáni. Lidé je už vyhlíželi, čekali na ně u vrátek a přispívali do kasičky. Někdy se museli koledníci dokonce vracet, protože se lidé rozhodli přispět ještě jednou, nebo koledníky podarovat sladkostmi. „Sbírka během posledních let přerostla vlastně v milou návštěvu a setkávání. Už se nebavíme jen o peněžních příspěvcích. Ty jsou samozřejmě také důležité, ale tříkrálové koledování je příjemné setkání pro nás i pro obyvatele, které navštívíme.

Děti z toho mají také zvláštní a dětskou radost. Dokonce máme dětských skupin tolik, že někdy je spíše problém sehnat k nim dospělý doprovod. Děti se nám hlásí samy a dlouho dopředu," vysvětloval Váhala.

Letos obyvatele nejmenší koledníci z Mateřské školky v Čisté překvapili úplně novou písničkou o třech králích. „Nacvičili jsme ji společně. Všichni byli překvapeni, že neslyší My tři králové, ale zpívali jsme: Na tři krále za vesnicí, šlapou malí koledníci…," popisovala paní učitelka Slavěna Čechová.