Charitativní akce je organizována Charitou Česká republika od roku 2000 a již na počátku milénia se k ní připojila také rakovnická farnost. „Před devatenácti lety chodilo šest dospělých a tři děti, letos to bylo 14 dospělých a 23 dětí, a to ještě byli někteří koledníci nemocní. S výslednou částkou jsme spokojeni,“ sdělila Eva Hvězdová, koordinátorka sbírky za Římskokatolickou farnost Rakovník.

Koledníci chodili po ulicích a obchodech, navštěvovali i úřady a různé instituce v Rakovníku, Lišanech, Lubné či Krupé. „Nejvíce peněz vybrala s dětmi paní Knoblochová, a to více než jedenáct tisíc korun. Děkujeme ovšem za každou korunu, kterou lidé přispěli. Moc si toho vážíme,“ děkuje Eva Hvězdová.

Výtěžek ze sbírky půjde na sociální bydlení, rekonstrukci azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou, pomoc rodinám v nouzi a zdravotní péči v Ugandě.

Nevybíralo se ovšem jen v rakovnické farnosti, ale i v jiných farnostech nacházejících se na území rakovnického okresu. Například v Novém Strašecí vybrali koledníci 29 281 korun, v nedaleké Rudě 13 392 korun. Ve zbečenské farnosti se nejvíce vybralo v Sýkořici - 15 678 korun, V Křivoklátě se vybralo 9 900 Kč, ve Zbečně 8 475 Kč, Velké Bukové 8 435 Kč a Novém Domě 6269 korun. Tři králové chodili koledovat také v Jesenici, kde vybrali částku 13 221 korun a Čisté, kde lidé přispěli celkem 25 461 korunou.