V současné době se tradiční kontejner na papír, sklo a plast nachází na křižovatce Za Bránského rybníka, a dále pak u obchodu Jednota Pavlíkov. „Vzhledem k tomu, že je kolem kontejnerů nepořádek, jsme se rozhodli, že navýšíme jejich počet,“ komentoval starosta Pavlíkova Miroslav Truxa. Nové kontejnery by měly stát na rozcestí k Senecké hoře. Obec se nebrání počet dále navyšovat, pokud to bude potřeba. Obce, které třídí odpad, jsou firmou EKO – KOM, a. s. finančně dle smluv odměňovány. Cože to je za firmu? EKO – KOM, a. s. je prvním kolektivním systémem plnění odpovědnosti výrobců vzniklým v ČR, jejímž prioritním předmětem činnosti je recyklace a sběr odpadu, který vzniká jako vedlejší produkt nadnárodních firem, které ji založily (Coca cola, Nestle, aj.). Ty mají ze zákona povinnost likvidovat obaly. Obce jsou následně podle množství natříděného obalu finančně odměňovány. V Pavlíkově se poslední odměna vyšplhala na necelých 20 tisíc korun.