„Cílem kampaně je upozornit širokou veřejnost na důležitost a potřebnost třídění využitelných odpadů a rozšířit řady těch obyvatel kraje, kteří soustavně třídí obaly,“ nechal se slyšet mluvčí krajského úřadu Martin Kupka.

Jednou z cílových skupin jsou žáci a učitelé základních škol, zástupci obcí a městských úřadů. „Právě tyto skupiny obyvatel ovlivňují chování svého okolí nejvíce,“ informoval ekologický konzultant společnosti FI Konsult Milan Tomík.

Kampaň nese motto „Má to smysl, třiďte odpady, je to snadné a moderní“. V letošním roce je celá osvěta rozšířena ještě o problematiku bioodpadů, které stále tvoří téměř třetinu množství odpadů ukládaného na skládkách. Jako rozumnou a ekologickou alternativu představuje kampaň domácí kompostování tohoto typu odpadu. Samozřejmostí je správný způsob likvidace starých elektrospotřebičů, které patří na sběrný dvůr a nikoliv do popelnice. Pro potřeby celé informační kampaně byly speciálně vytvořeny webové stránky:
www.stredoceska–kampan.cz , www.stredoceske–odpady.cz.