Ředitel pořádající Rabasovy galerie, akademický malíř Václav Zoubek, upozornil: „Její význam je také v tom, že se umělci navzájem o sobě dozvědí. Vzniká pak jakási sounáležitost umělecké sféry v rámci našeho regionu, což je určitě na tom to nejcennější. Dříve jsme byli nuceni spolu komunikovat, ale nyní už je tu opravdu každý sám za sebe a někdy jsou z toho lidi i nešťastní. Pak jsou rádi, když v rámci našeho Středočeského Trienále nějaké kontakty konečně získají."

Středočeské Trienále v minulosti například pomohlo dostat se do širšího povědomí veřejnosti i uměleckého světa vynikajícímu grafikovi Martinu Mulačovi z Buštěhradu.

„Tenkrát se nám přihlásil ještě coby student na akademii. Jeho věci se nám líbily, a tak jsme je do Trienále vybrali," upozornil Zoubek. Martin Mulač má svůj speciální patent.

„Tiskne zvláštním způsobem linoryt jako sítotisk. Ta technika je složitá a originální. Nikdo to ještě do této doby tímto způsobem nedělal. A kdo se s jeho prací bude chtít blíže seznámit, může se na ni přijít podívat do Rakovníka. Výstavu jeho díla totiž také chystáme," upozornil dále Václav Zoubek. O nadání Martina Mulače, kterého pro umělecký svět objevilo právě Středočeské Trienále v Rakovníku, svědčí i nedávné vítězství na Bienále grafiky v Rokycanech. A podobným způsobem pomohlo rakovnické Trienále i dalším, dnes už známým umělcům.

Trienále 2015

Rabasova galerie v Rakovníku už aktuálně vyzvala všechny výtvarníky, kteří působí a tvoří svá díla na území Středočeského kraje, aby poslali pořadatelům akce pět fotografií svých obrazů, grafiky, soch. Zkrátka všeho, čím se jako umělci zabývají.

„Výzvu posíláme za pomoci pošty. Odešlo už zhruba sto padesát výzev. A také za pomoci inzerce," vysvětlil Václav Zoubek. Do galerie už dorazily první fotografie. Z nich bude porota vybírat ty, které se stanou součástí výstavy v Nové síni pod Vysokou bránou v Rakovníku a katalogu výstavy.

„Jiný profit z toho výtvarníci nemají," upozornil Václav Zoubek.

Nyní také dává galerie dohromady porotu. V té by například měla usednout šéfredaktorka jediného výtvarného časopisu v Čechách Atelier – Blanka Jiráčková. „Letos bych tam chtěl ještě dostat Richarda Druryho z Galerie Středočeského kraje," doplnil Václav Zoubek.

Uzavírka přijímání fotografií je 8. března. „Pak nastane fofr," upozornil Václav Zoubek. Po výběru uměleckých děl je pochopitelně třeba je všechny z různých koutů Středočeského kraje svézt do Rakovníka. „To je zážitek. Jsme třeba dva dny trvale na cestách," smál se Václav Zoubek. Samotná instalace děl prý už ale není problém. „Jelikož je mám řadu dní před sebou na fotkách, tak získávám postupně představu, jak je do výstavní síně umístit. Pokud třeba zjistím, že některé z děl by se jen těžko nainstalovalo, tak jsme schopni spolu s výtvarníkem prodiskutovat změnu a on dodá jiný exponát," konstatoval Václav Zoubek.

S letošním, již čtvrtým ročníkem Středočeského Trienále 2015 se pojí zajímavý nápad, který ale ještě vedení galerie musí zkonzultovat s rakovnickou radnicí. 

„Vynikající sochař Jiří Kačer nám nabídl, že by přivezl jednu ze svých velkých soch z pískovce s tím, že by se nainstalovala venku před Novou výstavní síní ve Vysoké ulici v Rakovníku," prozradil Václav Zoubek. Sochu prý viděl, ještě když ji měl Jiří Kačer rozpracovanou. „Je to krásná práce. Do pískovce Jiří Kačer vysekal tvary, kterým se říká diamantové řezy. Jsou to takové jakoby kapsy udělané do hloubky," popsal Zoubek.

Autor sochy prý slíbil, že by sochu nechal v Rakovníku i přes léto. Město by tak bylo několik měsíců zadarmo vyzdobené. „Chystám se ale ještě před tím za panem starostou Jenšovským, zda nám tento nápad město nějakým způsobem bude garantovat," dodal Václav Zoubek.

Vernisáž děl talentovaných středočeských výtvarníků je naplánována na 9. dubna.