V Rakovníku malí koledníci se zapečetěnými kasičkami v doprovodu jedné dospělé osoby již navštívili například pečovatelské domy ve Vysoké či Wintrově ulici či řadu obchodů v centru města.

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Lišanech, kde Aleš, Josefínka a Jana v doprovodu Jitky Bidrmanové navštívili například již potřetí účastníky osmého ročníku Novoroční šlapky. „Doprovázeli mě ještě kolegyně Hana a Natálka Knoblochovy a popřáli jsme jim vše dobré a především vzájemnou sounáležitost, která je dnes velice důležitá. Šli jsme také pozdravit Moniku Fejfarovou, která se zasloužila o tříkrálový stromeček. U jesliček jsme se sešli také s vyučujícími a dětmi z mateřské a základní školy. Tříkrálová sbírka má navíc letos nádech třiceti let svobody, kterou jsme si nedávno připomínali,“ upozornila Jitka Bidrmanová.

Výtěžek ze sbírky půjde na sociální bydlení, rekonstrukci azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou, pomoc rodinám v nouzi a zdravotní péči v Ugandě. Vloni se v rakovnické farnosti vybrala rekordní částka - téměř 55 tisíc korun, součet částek všech farností na Rakovnicku činil více než 120 tisíc korun.