Tato akce se v Rakovníku se neodmyslitelně pojí s Římskokatolickou farností, ale hlavně s Evou Hvězdovou, hlavní organizátorkou. ,,Rakovničané byli v tomto roce štědřejší než kdy jindy, vybralo se rovných 48 132 tisíc korun. Dárci přispívali na podporu nízkoprahového denního centra pro ženy bez domova, na provoz charitativního šatníku pro lidi v nouzi, na stavbu komunitního centra a na více než stovku dalších charitativních projektů,” sdělila Hvězdová.

Tříkrálové sbírky, se pořádají nejen kuli finančním příspěvkům na charitu, ale také pro požehnání domu. Zkratka K+M+B, není zkratkou Kašpara, Melichara a Baltazara jak se traduje, ale zkratka latinského Christus mansionem benedicat. Což v překladu znamená - Kriste, požehnej tomuto domu.

Ilustrační foto.
Letošní zima je pro spotřebitele uhlí příznivá

Jak dlouho už organizujete tuto akci v Rakovníku?

Mimo prvního roku, co si vzpomínám, tak je to už 16 let určitě. Společně s Rakovnickou farností a Marií Knoblochovou, která je moje pravá i levá ruka.

Co vše pro to musíte udělat, než se začne s vybíráním?

V první řadě, musíme kontaktovat Arcidiecézní charitu v Praze, která zastřešuje všechny Tříkrálové sbírky po celé České republice. Informujeme je, o tom kolik bychom potřebovali kasiček, pečetících nálepek, placek se znakem české charity a legitimací. S kasičkami se musí následně na městský úřad, kde jsou pověřeným úředníkem zapečetěny. Pak už zbývá jen sepsání protokolu a může se začít vybírat.

Kdo vybírá a je nutné mít nějaký doklad o pověření vybírat?

Každý vedoucí skupinky musí mít legitimaci, kterou se prokáže, že je oprávněný vybírat příspěvky Tříkrálových sbírek. Charita ČR nám vše přiveze osobně. Kalendáře s emblémem charity a malé cukříky, které se dávají dárcům jako poděkování. Cukříky, tedy bílé zlato po vzoru zlata které měli přinést malému Ježíškovy bibličtí mudrci.

Jak se dále nakládá s kasičkami, po skončení tříkrálové sbírky?

S kasičkami jdeme opět na městský úřad, letos to bylo v pondělí tento týden, kde krabičky opět odpečetí Mgr. Bohumil Štíbr, který má toto sčítání na starosti. Následně spočítané peníze odnášíme do banky. Letos se vybrala zatím nejvyšší částka, a to 48 132 tisíc korun.

„Tímto bych chtěla poděkovat všem dobrým lidem, za poskytnuté dary,” dodala na konec Eva Hvězdová.

 

S Lišanskou šlapkou se můžete vydat na cyklistický nebo turistický výlet. Stěžejní akce 22. ročník Lišanské šlapky se uskuteční letos v květnu.
Lišanská šlapka není jen cykloturistický výlet