Akci uspořádalo občanské sdružení Děti Křivoklátska jako poděkování svým členům a příznivcům za celoroční podporu a pomoc.

Za zúčastněné tradiční koledování popsala Dagmar Pavlíčková: „Má to pokaždé moc pěknou atmosféru. Já musela na čtyři roky vynechat. Bylo to z rodinných důvodů. Jsem moc ráda, že se díky Janě Rajské a Líbě Vokounové Tříkrálové koledování v Křivoklátě po tu dobu udrželo. Letos jsem se k nim moc ráda znovu přidala."

Koledníci u křivoklátských domků zazpívali a dostalo se jim bohatého pohoštění. Prostě tak, jak umí slavit svátek Tří králů na Křivoklátě, umí málokde na jiném místě Rakovnicka.