O krásný úvod se postarali krátkým průřezem svého vánočního repertoáru Křivoklátští hudci.

Poté je na pomyslném pódiu před oltářem vystřídali žáci Hudební školy Dagmar Pavlíčkové. Moderátor akce Ivan Kasalický, člen Křivoklátských hudců, doplnil: „Z původního počtu ohlášených dvaadvaceti dětí jich dorazilo a chopilo se hudebního nástroje devatenáct, což je tedy skoro plný počet."

Kostelem tak zněly libé tóny zobcových fléten, kytar, kláves a Dáša Pavlíčková se dokonce chopila i malé harfy. Usedla také za elektrické klávesy, které z hradu Křivoklátu propůjčil pro tuto akci kastelán Luděk Frencl. „Byly zakoupeny z prostředků, které byly získány ze speciální sbírky," připomněl Ivan Kasalický.

Program pak vygradoval úžasným scénickým pásmem koled s názvem Nesem vám noviny. To se k již vystupujícím malým hudebníkům ještě přidaly děti z Mateřských škol Křivoklát a Roztoky a další malí muzikanti z hudebky Dáši Pavlíčkové. Vytvořili tak živý betlém, aby v samém závěru všichni přítomní přivítali Tři krále, kteří přišli a zazpívali známou koledu: My tři králové jdeme k vám…

Ještě nežli se králové vydali s košíčky pro finanční prostředky, promluvil k přítomným děkan Ján Petrovič: „Jsem naplněn radostí z toho, že jsme přišli a podpořili tuto dobrou věc. Dnešní sbírka by měla být určena seniorům v Mukařově. Lidem postiženým nemocemi. A my jsme tady proto, abychom pomohli právě těmto lidem, kteří si sami pomoci nedovedou. Chci vám všem, kteří jste se na této akci podíleli, kteří jsme sem přišli, moc poděkovat a popřát hodně štětí a zdraví v novém roce."

Tříkrálová sbírka v kostele vybrala mezi diváky osm a půl tisíce korun.