Jen v tomto týdnu začal doutnat kombajn na poli u Lišan směrem na Krupou. I když kombajnér hned odstavil stroj na posekaném poli a on i ostatní přítomní použili všechny hasicí přístroje, doutnání se nepodařilo zastavit, proto zavolali hasiče. Na místě zasahovali rakovničtí profesionální hasiči s dvěma cisternami. Podařilo se uchránit majetek zhruba za tři miliony korun.

Jinak zemědělci jen potvrzují propad výnosů odha-dovaný na začátku žní. ten způsobilo sucho v květnu a v červnu. Například průměrný výnos řepky, které bylo při pátku sklizeno třicet dva procent ploch, vychází 2,52 tuny z hektaru. Loni řepka dala 3,67 tuny z hektaru, což je pokles o dvaatřicet procent. Pro srovnání ve Středočeském kraji zatím vychází průměrný výnos řepky 3,03 tuny z hektaru. V některých částech okresu je situace s řepkou trochu lep-ší, ale i tam zatím zemědělci počítají ztráty za více jak milion korun. Do deseti procent ploch je na Rakovnicku pod střechou pšenice ozimé a ječmene jarního. „Sklizené plochy budou ale rychle přibývat. Předpokládáme, že výměra řepky bude brzy celá pod střechou. Ale, že by se nějak zvedly výnosy, nečekáme,“ řekl předseda Okresní agrární komory v Rakovníku Jaroslav Mikoláš.

Sklizený je zatím veškerý ozimý ječmen. To potvrdil v úterý odpoledne i Jiří Růžička, předseda Družstva vlastníků Agro Malinová: „Ozimý ječmen máme pod střechou. Ten pěstovaný na osivo dal 7,6 tuny z hektaru. Zbylý krmný dal 6,8 tuny, což je v letošním roce slušný výsledek.“

Posekáno je i 130 hektarů řepky. Zbylých patnáct padlo do večera. Výnos se pohybuje od 3,4 do 4 tun z hektaru. (loni 4,44 t/ha).

Porosty v Malinové a okolí vypadaly stále dobře, přestože tady spadlo květnu jen 11 a v červnu 17 milimetrů srážek. Podepsal se na nich týden velmi vysokých teplot na přelomu května a června. Rostliny doslova zaschly. Deště, které konečně přišly v červenci pomohly jen kukuřici, víceletým pícninám. „Přesto jsem s výnosy vzhledem k letošním podmínkám spokojený,“ řekl Jiří Růžička, s tím, že rozhodující pro výnos je mimo jiné už správný výběr odrůdy. Ta má být v této oblasti mrazuvzdorná a hlavně odolná suchu. Žně tu pokra-čují sklizní ozimých pšenic na 170 hektarech a tritikále (kříženec pšenice a žita) na 45 hektarech.

Kromě ozimého ječmene mají v Malinové pod střechou hrách s výnosem 3 tuny z hektaru. Ten vypadal zprvu lépe, ale poslední květy kvůli suchu opadaly. I tak je výnos vzhledem k podmínkám dobrý. Zato lupinu, kterou pěstují na osivo, nebo jako krmivo, sucho značně poškodilo. Její sklizeň začala v úterý. „Zatím to vypadá, že lupiny sklidíme tak polovinu výměry, protože je tak nízká, že nejde posekat,“ zkonstatoval Jiří Růžička.

Problém sklidit lupinu, mají také v LUPOFYTU Chrášťany. I tady velmi nízká, protože neměla vodu. Tady zbývalo včera ráno sklidit 70 ha ozimé řepky z celkové výměry 840 hektarů. Sklizený je ozimý ječmen a to 100 hektarů. Pod střechou je rovněž 100 hek-tarů ozimé pšenice. „Pokles výnosů odhadujeme stejný jako na celém Rakovnicku. U řepky předpokládáme až 30 procentní ztrátu,“ řekl za LUPOFYT Jaroslav Mikoláš. Sucho se rovněž výrazně podepsalo na máku a to nejen v Chrášťanech. Zemědělci předpokládají, že mák na Rakovnicku bude poškozen suchem z padesáti až sedmdesáti procent.

Co už je sklizeno:


Řepka ozimá: 35 %

- výnos 2,52t/ha (loni 3,67 t/ha)

 

Ječmen ozimý: 100 %

- výnos 5,19 t/ha (loni 6,14t/ha)

 

Ječmen jarní: 10 %

- výnos 4,6 t/ha (loni 4,75 t/ha)

 

Pšenice ozimá: 10 %

- výnos 5,13 t/ha (loni 6,22t/ha)