Přesto upozornění o zákazu čerpání povrchových a podzemních vod v konkrétních případech, který byl vydán na základě informací o stavu vod v obcích na Rakovnicku v pondělí, je v Přílepích vyvěšeno na několika místech.

Řada lidí má ještě vlastní studny. „Kolik vody mají lidé ve studních, nevím. Zatím si nestěžují. Ale když nás odbor životního prostředí požádal o monitoring vod, měřila jsem hladinu v Kolešovickém potoce, který obcí protéká. Hladina byla na patnácti centimetrech, a v pondělí už jen na devíti," popisovala starostka Lenka Daenemarková.

Přílepští si ubývající srážky a čím dál větší sucho uvědomují a chtějí se na ně připravit. Mají vypracovaný projekt na požární nádrž. Čekají jen na vhodné finanční prostředky, například dotace, protože z rozpočtu obce by stavbu nepokryli. Dále mají vykoupené pozemky na stavbu rybníka. V obci úplně chybí požární nádrž, takže v případě vypuknutí ohně by to bylo s vodou velmi složité. Ta stávající je v soukromých rukách a nevede k ní ani příjezdová cesta. Pomoci by mohlo zvednutí hladiny vody Kolešovického potoka v obci alespoň o dvacet centimetrů. „Samozřejmě bychom pouštěli vodu dále," podotkla.

Podle ní by pomohla zmírnění dopadu klimatických změn změna legislativy. „Když chcete přírodě a prostředí pomoci a například zasázet někde les, je to vše moc složité," podělila se se zkušeností starostka Přílep Lenka Daenemarková.