Pro Rakovnický deník konstatoval: „Jaro i následující prázdniny přinesly pěkné počasí a toho lidé hojně využívali. Středoškoláci přicházeli už na jaře v období maturit. V létě sem pravidelně přicházejí vodáci a děti ze škol v přírodě."

Petr Čech stále ještě poskytuje odborný výklad zcela zadarmo. „Rád to především pro děti udělám. Musím říci, že dle mé zkušenosti jsou dnešní děti velice bystré a už od první třídy dobře z mého výkladu pochopí, jak se vlastně elektrický proud vyrábí. Tady se i malé děti naučí s předstihem látku, jež je škola učí až mnohem později," uvedl Petr Čech.Kromě malé vodní elektrárny si návštěvníci šlovického mlýna mohli prohlédnout také výstavu, která je věnována jednomu z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů Emilu Kolbenovi.

Petr Čech připomněl zajímavost, na kterou také školáky nikdy nezapomene upozornit: „Emil Kolben patří k těm, kdo mají zásluhu na tom, že máme v zásuvkách napětí 220 voltů. V Americe mají jen sto deset. Tím pádem musejí mít na každém nároží transformátor. Tohle nikdo ani neví."
A dodejme, že Petr Čech ještě zajistil překlad stovky stránek německého textu, které jsou nepostradatelné k doplnění knihy o Emilu Kolbenovi. „Tohoto úkolu se ujal můj bývalý spolužák Mstislav Brabec. On je rovněž znalcem v technických oborech, takže naprosto kompetentní osoba," upřesnil Petr Čech. Jedná se o knihu vydanou vnukem Emila Kolbena, Jindřichem, v německém jazyce. Volně přeložený název zní: Sága rodu Kolbenů. Zatím bylo vydáno sedmdesát exemplářů. Jeden má i Petr Čech přímo od Jindřicha Kolbena. „Bude se jednat o doplnění všech materiálů, které o Kolbenovi máme, a to do knihy, která by měla být pro širokou veřejnost."

Radost má Petr Čech z dárku od České akademie věd. „Dostal jsem soubory historických technických slovníků. Je tam vše a je to pro mě drahocennost. Na oplátku jsem akademii ukázal slabecký mlýn a nabídl jeho prostory jako případný archiv. Některé materiály, které mají například dvakrát a už je nemají kam dát, mohou uskladnit v hořejších patrech mlýna ve Slabcích a uzamknout si je," upozornil ještě na jednu zajímavost Petr Čech.