V první části čekal soutěžící test ze znalostí v odborných předmětech. Žáci museli odpovídat například na otázky: kolik společníků může založit kapitálovou společnost, kdy se inventarizační rozdíl označuje jako manko, nebo co označuje text za symbolem @ v e-mailové adrese.

Ve druhé části soutěže měly soutěžní trojice za úkol připravit si prezentaci na téma „Vliv zavedení elektronických pokladen na ekonomiku". Všichni se dozvěděli téma až v okamžiku, kdy jim začínal čas na přípravu. Během jedné hodiny, kdy měli k dispozici počítač s internetem, si museli připravit maximálně desetiminutovou prezentaci (bez použití PowerPointu či jakéhokoliv jiného programu), a tu pak předvést před porotou, která byla sestavena z odborníků z praxe.

Všichni porotci, Šárka Turnerová z České spořitelny, a. s., Jiří Bešta ze společnosti Linet, spol. s r. o. Želevčice, a Martin Doupovec, účetní a daňový poradce, hodnotili kladně výkony všech týmů, ale vyhrát mohli jen někteří. Sečtením výsledků z testů a prezentací se v celkovém pořadí umístil na třetím místě tým z obchodní akademie Kolín, na druhém místě domácí tým slánské obchodní akademie a na prvním místě trojice žáků Masarykovy obchodní akademie z Rakovníka.

Vítězové budou v prosinci reprezentovat náš kraj na celostátním kole v Opavě. Blahopřejeme!

Autor: Hana Dvořáková Obchodní akademie
Dr. Edvarda Beneše Slaný