Co by měl každý člověk udělat, pokud má podezření, že dítě z jeho okolí je týráno?

„Nejlepší je se obrátit na náš odbor sociálních věcí a zdravotnictví, popřípadě uvědomit také policii. To ale není nutné, protože náš pracovník by měl zajistit, aby kontrolu provedl spolu s příslušníkem policie, protože se zde mohou vyskytnout i jiné problémy, jako například potíže při vstupu atd.“

Když se podezření o týraném dítěti dostane až k vám, jaký je další postup?

„Jestliže se to týká týrání, pak se postupuje podle trestního zákona. Pokud jde o sociálně právní ochranu dětí, pak mají naši pracovníci více možností. Mohou udělit napomenutí, přikázat stálý dohled apod. Pokud je týrání skutečně prokázáno, pak se hledá jiný rodinný příslušník, kterému by bylo možno předat dítě do péče. Tím se předchází tomu, aby dítě bylo ihned svěřeno do náhradní péče, která je pro něj velkým šokem. Dalším krokem je podání návrhu k soudu, který vydá předběžná opatření a na základě těchto opatření je dítě případně i svěřeno k opatrování cizím osobám.“

Jakým způsobem se k vám informace o týraných dětech nejčastěji dostávají?

„Nejen o týraných, ale i o sexuálně zneužívaných dětech se dozvídáme například od školy, protože učitel si třeba všimne, že dítě je poraněné někde, kde to není obvyklé. Dále anonymním dopisem nebo upozorněním, že se v rodině děje něco, co není v souladu se zákonem, případně přes Linku bezpečí, na kterou se obracejí samy děti. Méně časté je upozornění od zdravotníků, ale samozřejmě pokud mají podezření, informují nás také.“

Objevily se už na Rakovnicku případy týrání dětí?

„Pokud se něco takového objeví, určitě to není nic takového jako známá kauza z Kuřimy. Prokázaných případů je 1 až 2 za rok, ale jedna věc je podezření z trestného činu a druhá dokázání, že k němu opravdu došlo. A u těchto případů je prokázání opravdu těžké. Četnější případy se týkají sexuálního zneužívání, kterého je 2 až 3 případy za rok. Na druhou stranu jsme zde měli i jeden případ, kdy se dívka bála, že je těhotná se svým přítelem a pokusila se to svést na svého strýce a až při dalším vyšetřování se ukázalo, že ten strýc je v tom nevinně.“