Na půdě Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje v Kladně se uskutečnil pilotní kurz grantového evropského projektu PRO TRAIN, který se zabývá možnou pomocí obětem domácího násilí.
Lektory dvoudenního pilotního kurzu byly Jana Šeblová a Lucie Vaníčková – Horníková vedoucí koordinátorka Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Rakovníku.


Vysvětlila jsem mimo jiné, co často brání obětem domácího násilí odejít od násilnického partnera a zdůraznila možnosti dopadů domácího násilí na děti a jeho další možné následky,“ přiblížila náplň setkání Lucie Vaníčková–Horníková.
Projektu se v současné době účastní sedm evropských zemí, mezi kterými je zařazena i Česká republika. Na projektu spolupracuje deset mezinárodních odborníků, kteří přispívají svými znalostmi ze zdravotnické, psychologické, právní nebo z oblasti krizové intervence.


Cílem grantu PRO TRAIN je zdokonalování výcviku zdravotníků a multiprofesionálních týmů, založené na praxi v prevenci domácího násilí. Z řad odborníků reprezentuje Českou republiku Jana Šeblová náměstkyně léčební preventivní péče Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje, která do projektu přispívá svými znalostmi a zkušenostmi z oboru urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče.
Kurzu se mohli kromě zdravotníků účastnit i policisté, psychologové a sociální pracovníci.


Hovořilo se o přímých a nepřímých zdravotních důsledcích domácího násilí, o klíčové roli profesionálních záchranářů při prvním kontaktu s obětí a způsobech komunikace,“ doplnila Tereza Janečková.
A na závěr pro ilustraci jeden z problémů, se kterým na rakovnické intervenční centrum také obracíte.
Jedna z žen se pomocí emailu ptá: „Lze demonstraci síly na zvířatech doplněnou vyhrůžkami „můžeš dopadnout stejně, když neposlechneš…“ chápat za domácí násilí? A jak s tím naložit?“
Odpověď centra zní: „Ano, rozhodně ano, jedná se již o psychické násilí, informujte se přímo u nás. Ohlašte vše policii, dokumentujte maximum podkladů.“

Služba centra je bezplatná. Kontakt: Žižkovo náměstí 169, Rakovník, telefon: 313 502 588 a mobilní telefon: 605 765 883.