Starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) totiž řekl, že do konce letošního roku chce mít město zpracovaný projekt na opravu koupaliště. „Přesná částka tak bude zřejmá, až bude projekt kompletně připravený," informoval starosta města Pavel Jenšovský. Ten dále řekl, že rekonstrukce areálu by mohla začít už v příštím roce, ale vzhledem k předpokládaným vyšším peněžitým investicím bude realizována postupně.

Chystaný projekt bude podle vedení rakovnické radnice vycházet ze studie, která je umístěna na oficiálních webových stránkách města. Podle starosty města Pavla Jenšovského jsou na studii zatím kladné ohlasy. „Myslím, že jakákoliv modernizace bude přínosem, jelikož areál je celkově zastaralý. Studii jsem ale osobně neviděl, podívám se na ni," reagoval na dotaz Rakovnického deníku Václav Dlouhý.

Už před začátkem příští sezony bude mít jediné přírodní koupaliště na Rakovnicku svůj vodovod a také kanalizaci, a to i pro dešťovou vodu. Ta je nutná pro areál zejména při vydatnějších deštích, kdy následně do areálu stéká voda z okolních polí.

Starosta Rakovníka Pavel Jenšovský už dříve řekl, jakou cestou modernizace by se měl areál Tyršova koupaliště ubírat. Město se bude snažit koupališti vtisknout podobu z třicátých let.

Původní záměr vrátit Tyršovu koupališti ráz třicátých a čtyřicátých let ale městu s největší pravděpodobností nevyjde, jelikož je zde od minulého roku moderní sociální zařízení, navíc jsou dnes také zcela jiné nároky a požadavky návštěvníků.

„Je potřeba také postupovat v souladu s dnešními normami a podmínkami. Právě proto jsme oslovili architektonické studio, aby nám připravilo nějakou vizualizaci, jak by mělo Tyršovo koupaliště vypadat, abychom mohli pokračovat v dalších rekonstrukcích, které jsou zde plánované v dalších letech," řekl Miroslav Samaš (ANO), místostarosta Rakovníka.

Architektonickou studii vytvořila pro město společnost A1 za bezmála osmdesát tisíc korun. „Nabídka dané společnosti obsahuje situační výkres, základní řezy územím a detail centrálního prostoru, tedy dnešního pódia a dřevěného halového objektu. Součástí studie bude i odhad nákladů členěných do celků, třeba zpevněné komunikace, sportovní hřiště a podobně," informovala Andrea Strnadová, tisková mluvčí rakovnické radnice.

Ve studii, která je k nahlédnutí na oficiálních stránkách města, se počítá s vytvořením nových parkovacích míst, vzniknout by měly písčité pláže, vodní atrakce a i dětský bazén. Nově by v areálu měla vzniknout také další budova se sociálním zařízením pro návštěvníky.

K radikální změně by mělo dojít především u části zvané Kongo. To je problematické kvůli bezpečnosti, proto dojde k jeho zbourání.

„Problém tu je s požárním zabezpečením, a co se týče statiky, je to také špatné. Mělo by se to vše zbourat a na místo toho by měla vzniknout jakási multifunkční hala nebo prostor, kde by se mohly konat případné koncerty. Větší kapely si své stage vozí, problém je v tom, když by se zde konaly nějaké country festivaly či svatby. To už by chtělo zde mít nějaké důstojnější prostředí," dodal ještě místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš.

V loňském roce již bylo investováno do areálu Tyršova koupaliště, především do rekonstrukce sociálního zařízení. Zároveň byla v minulých letech zpracována studie na odkanalizování a v letošním roce bude dokončena dokumentace pro stavební povolení. Se změnou provozovatele došlo k dílčím úpravám, aby byl zajištěn komfortnější provoz v letní sezoně. V případě dalších investic je potřeba postupovat v souladu s nějakým cílem, který pomůže městu ukázat architektonická studie, která popíše celý záměr.

Už během tropických červencových dnů se ukázalo, že Rakovničané mají o přírodní koupaliště zájem a vyrazili se zchladit k vodě. Kolem koupaliště nebylo kde zaparkovat, plné byly také písčité pláže.

„Do rozpočtu města na letošní rok byly zahrnuty již náklady na odkanalizování areálu, opravu dřevěných chatek, oplocení dětského hřiště a opalovacích mol," připomněla v březnu letošního roku mluvčí rakovnické radnice Andrea Strnadová.

Město do areálu defakto investuje neustále. Jen pro připomenutí, radní rozhodli objednat počátkem roku technické vybavení pro údržbu areálu Tyršova koupaliště, a to konkrétně traktorovou sekačku za téměř sto dvacet pět tisíc korun, dále pak motorové nůžky za necelých šest tisíc korun a křovinořez za bezmála sedmnáct tisíc korun.