A právě sem, mezi tyhle věrné přátele leckdy zrádného vodního živlu, dnes mířím. A jak jinak, nežli stylově – na převoznické lodi. Bidlo dnes pevně svírá převozník Miroslav Vachek.

Každoroční převoznické setkávání se praktikuje už dvacet let a koná se vždy na jiném přívoze. Iva Vachková, patřící mezi hostitele, převozníky z branovského přívozu, nastínila: „Tradici založila Věra Kadlecová z Berounky, která má zajímavou a pohnutou historii. Před několika lety přišla o svůj přívoz v Kazíně na Berounce. Provozovala ho v zahrádkářské kolonii kousek od Prahy."

A sama Věra Kadlecová navázala: „Srazy jsem začala dělat, protože si nesmírně vážím převozníků, kteří dosud jezdí po vodě. Sama už nepřevážím, ale jsem tu jako čestný host, protože tu mám mnoho kamarádů. První sraz se uskutečnil u nás na přívoze Lipence-Kazín – Černošice-Dolní Mokropsy. Ani jsem pořádně nevěděla, kolik nás převozníků, převoznic vlastně je a jak velkou mám udělat oslavu. Nakonec jsem všechny pohostila gulášem a chlebem se sádlem." A od té doby se vždy na konci sezóny, na přelomu měsíců září října, převozníci scházejí. V branovském luhu byl sraz už v roce 2007.
Luh

Organizační břemeno toho letošního srazu měla na svých bedrech především Iva Vachková: „Jsem převozník, který nejčastěji na srazy jezdil, a tak se nejvíce znám s ostatními převozníky. Dnes tu také nesmí samozřejmě chybět ani naše hlavní převoznice z branovského Luhu Libuše Vosátková, bez které by to vůbec nešlo. Nechybí ani další z místních převozníků Luboš Dvořák. Za obec Branov, pod kterou přívoz patří a se kterou máme skvělou spolupráci, přijeli starosta František Stiller a Růžena Krubová."

Do branovského Luhu se tak postupně sjížděli převozníci z Nadryb na Berounce, Žampachu a Senohrabské plovárny na Sázavě či z přívozů Lovosice-Píšťany a Dolní Zálezly-Církvice. „Omluveni jsou převozníci z Žernosek a Ústí na Labem, protože mají Vinobraní," smála se Iva Vachková.
A protože se převozníci neviděli celý rok, tak si bylo stále co vyprávět. Byla prolistována kronika srazů. Eva Kadlecová přečetla v příjemně vytopeném přívoze svoji povídku na téma návštěvy branovského přívozu, kterou tu před lety absolvovala. V ní zavzpomínala mimo jiné také na tragický skon zdejšího převozníka Zdeňka Veselého – Kováka, který zde má na skále připevněnu pamětní desku.

A proč se vlastně mají převozníci stále chuť scházet?

Na to za všechny odpověděl Václav Prek od Vltavy: „Nejvíc si cením našeho kamarádství." A jaký je vlastně převozníkův vztah k řece, u které tráví svůj život? To shrnula Věra Kadlecová: „Kdyby se mi někdo někdy po pětatřiceti letech zeptal, že řeku musím znát, tak řeknu, že ne. Jsem řekou okouzlená, ale cítím k ní respekt. Je to ale každopádně nádherný pohled na vodní hladinu a jsem vždy vděčna, že se na ni mohu dívat. Nehledě na to, že své myšlenky můžeme poslat po proudu a očistit své nitro od všedních, obyčejných, velkých, těžkých starostí." 

Věra Kadlecová upozornila: „Některé potíže máme všichni převozníci stejné. I když naše přívozy vypadají každý zcela jinak. Je báječné se takto sejít a podělit se vzájemně o naše starosti a třeba si poradit a pomoci."

Po občerstvení (bábovky, chlebíčky, tousty) následovala prohlídka Pamětní síně, jež je v budově přívozu věnována legendárnímu spisovateli Otu Pavlovi a jeho rodině. Rodina Pavlů právě sem k řece Berounce jezdívala na léto a s převozníkem Karlem Proškem ji poutalo pevné přátelství.
Expozice prochází dokončovací fází přeměn a bude dle názorů těch, kdo už ji měli možnost vidět, vypadat úžasně. (Tomuto tématu se bude Rakovnický deník na svých stránkách také věnovat).

Poté všichni přítomní obdrželi pamětní listy a po společném focení i instrukce kudy a jak vykročit a dojet na oběd, jež byl pro ně připraven v nezabudické hospůdce, kde na ně čeká kančí na šípkové omáčce. „Pak všichni společně posedíme. Převozníci ze Senohrab na Sázavě, manželé Věra a Josef Hoffelnerovi, přivezou klávesy, a tak den končíme zpěvem převoznických a vodáckých písní," popsala Iva Vachková. K večeru pak prý většina odjede domů a jen několik málo lidí zůstane do rána v Luhu pod Branovem, kde si může vychutnat pohled na řeku Berounku protékající pod branovským luhem a unášející s sebou pozvolna ubíhající čas babího léta léta páně roku 2014.

Na branovském přívoze nejčastěji zastihnete tyto převozníky: Libuši Vosátkovou.

Mezi dobrovolníky převážející pod jejím vedením od roku 2001 patřili: Miroslav Truxa, Luboš Dvořák.

Spolu s ní převážejí: Iva Vachková, Karel Filip, Jiří Nagy, Václav Prošek, Antonín Hrubeš, Jiřina Raichová.

Převážení neujdou ani rodinní příslušníci: Jiří Vosátka, Eliška Vosátková, Ondřej Herout, Ondřej Fialka, Miroslav Vachek, Jan Raich, Vojtěch Dvořák, Radim Rybáček, Roman Stieber.