V poslední době se v některých městech zabývají otázkou dětských hřišť. Spousta měst se snaží, aby měly děti místo, kde mohou trávit svůj volný čas.
Obyvatelé z lokality U Křížku podali na město Rakovník žádost, ve které uvádí, že by uvítali stavbu dětského hřiště.

„Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na možné technické řešení výstavby dětského hřiště v ulici U Křížku. Z ní vyplynulo doporučení umístit do dané lokality základní houpací sestavu, která se skládá ze dvou houpaček a jedné skluzavky, dále dvě pružinové houpačky a tři kusy laviček,“ uvedl tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.

Dětské hřiště by se mělo nacházet mezi třemi bytovými domy v zastavěné části města Rakovník. Pozemek je rovinatý, je zde travnatá plocha a vzrostlé stromy. Výstavbou hřiště a umístěním hracích prvků se jednoznačně zlepší využitelnost pozemku v této části sídliště.

„Na základě výsledku zadávacího řízení rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo za celkovou cenu 195 243 korun s firmou Tomovy parky s.r.o. Právě tato firma navrhla řešení, kdy základní houpací sestavu bude dodávat pouze s jednou houpačkou a jednou skluzavkou oproti projektové dokumentaci.
Tuto změnu firma zdůvodnila nově vydanou normou ČSN EN 1176-2, která říká, že houpačky tvořené více než dvěma sedadly musí být přehrazeny konstrukčními prvky takovým způsobem, aby v jedné příhradě nebyla více než 2 sedadla,“ dodal Polák.

Děti by se z hřiště mohly radovat na přelomu měsíce září a října. V tu doby by totiž hřiště mělo být dokončeno.