Nová část dálnice u Krupé odvede dopravu z této vesnice, jižně od ní vyroste mostní estakáda přes potoky a železniční trať Žatec – Lužná a také mimoúrovňová křižovatka se silnicí Louny – Rakovník.

Nový úsek dálnice by měl být dokončený v roce 2023.