V horkém letním odpoledni 5. července 2015 se u něj konalo pietní setkání křivoklátských lesníků a myslivců, aby si připomněli událost, ke které došlo na stejném místě přesně před 150 lety, a uctili tak památku knížecího adjunkta Antonína Wagnera, který tu v boji s pytláky položil život.

Podnět k této akci dala obecně prospěšná společnost Lesnický park Křivoklátsko a na jejím provedení se společně podíleli lesníci Lesní správy KPR Lány a Lesní správy LČR Křivoklát. Vzpomínka na dobu, ve které k události došlo, přednesená Ing. Miroslavem Pechou, i popis situace, při které Antonín Wagner zahynul, přednesená Ing. Robinem Ambrožem, byly důstojnou připomínkou této události.

Čestná stráž, salva z loveckých pušek a doprovod celého ceremoniálu loveckými fanfárami v podání Křivoklátkých trubačů volně navázaly na tradici Wágnerovských mší, které byly každoročně ve stejný čas konány v novodomském kostelíku. Tenkrát se jich zúčastňovali lesníci a myslivci fürstenberského panství v parádních uniformách spolu se všemi zámeckými úředníky i samotným knížetem Fürstenberk em s rodinou.

Pietní akt byl zakončen odkrytím informační tabulky popisující historickou událost, a pak se účastníci přesunuli na novodomský hřbitov, kde položili za zvuků loveckých trubek kytici na hrob Antonína Wagnera.

AUTOR: Miroslav Pecha, Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.