V Rakovníku se jedná o pilotní projekt, v současné době je již místo osázeno a doplněno informačními tabulkami. „S nápadem, že by mohla být na břehu potoka, přišel pan Jiří Cafourek. Já jsem pak zařizoval nutná povolení na Povodí Vltavy a domluvil Zahradnickou pohotovost, aby vše udělali odborníci,“ napsal Deníku Jan Mudra, zastupitel za Změnu pro Rakovník.

Podobné louky vznikají v řadě dalších měst, a to například v Mladé Boleslavi, v Berouně ale také například v Kolíně. Důvod je prostý. Vyšší travní porost dokáže zadržet mnohem více vody, v parných tropických dnech nedojde tak k jeho zničení, dále je louka útočištěm i pro hmyz. Kromě toho radnice ušetří peníze za sekání. ­