Starosta města Luděk Štíbr, místostarosta Jan Švácha, zástupkyně ředitelky rakovnického muzea Kateřina Blažková, zástupci Sokola, ale i veterán z Dukly Mikuláš Vondráček a další občasné se sešli nejprve u památníku padlých ve světových válkách v urnovém háji.„Již T. G. Masaryk při podepisování zákonu o samostatnosti Československa řekl, že to nejhorší už máme za sebou a už to záleží jen na nás. A přišla válka. To samé zopakoval i Edvard Beneš a nastal únorový převrat. Zřejmě si to myslel i Václav Havel a i já bych chtěl věřit, že to nejhorší už máme za sebou, ale samozřejmě nadále platí, že opravdu záleží jenom na nás, jestli si naši svobodu a demokracii dokážeme udržet,“ uvedl před pietním aktem starosta Luděk Štíbr.

Zástupkyně ředitelky muzea Kateřina Blažková připomenula význam prvního československého prezidenta. „T. G. Masaryk byl jednou z nejvýznamnějších osobností dvacátého století. Vždycky stál na svých názorech a to zcela pevně. I jeho osobnost prošla řadou nepěkných období. Šedesát let jeho jméno nesmělo být beztrestně vysloveno a jeho odkaz byl naprostým tabu. Naštěstí zanedlouho si připomeneme třicet let od sametové revoluce, kdy se opět T. G. Masaryk mohl objevit v učebnicích a jeho odkaz člověka nebojácného, morálně zodpovědného a nehledícího na svůj prospěch mohl být opět veřejně připomínán a zdůrazňován,“ připomněla Kateřina Blažková.

Poté již následovalo položení květin k památníku padlých. Následně se průvod odebral k pomníkům již zmiňovaného „prezidenta osvoboditele“ a dalšího ze zakladatelů Československa Milana Rastislava Štefánika.