Sešlo se zde i několik zástupců různých rakovnických poboček celostátních organizací: sokolové, Bojovníci za svobodu, Klub vojenských důchodců, Československá obec legionářská. Za Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky například zde uctil památku padlých hrdinů Rostislav Konečný, který pro Rakovnický deník popsal, co pro něho 28. říjen 1918 znamená, těmito slovy: „My dříve narození si pohledem na staré mapy připomeneme, jak velkou rozlohu naše republika tehdy měla. Podkarpatská Rus, Slovensko. Tak si vždy říkám, jaká to musela být tehdy starost, nově vznikající stát, jeho přerod od starého k novému, ukočírovat. Ještě nežli byly k památníku položeny květiny, řekla v rámci sváteční chvilky pár slov také ředitelka Muzea Tomáše G. Masaryka Rakovník Magdaléna Elznicová Mikesková.

Na adresu legionářů Magdaléna Elznicová Mikesková mimo jiné řekla: „Na tomto místě bych ráda vzpomněla Československé legie. Byli to právě legionáři, kdo položil své životy za budování samostatnosti československého státu. Učinili tak v době, kdy podobná myšlenka byla pouhou ideou. Nevěděli, jak dopadne první světová válka, že se idea samostatnosti povede.

28. říjen je dnem, který se stal vyvrcholením několikaletého snažení Masaryka, Štefánika, Beneše a mnoha a mnoha jejich spolupracovníků při budování samostatného státu. „Nesmíme zapomenout na to, že to byl právě Masaryk, kdo formuloval odkaz demokracie v době československého státu. A byl to právě československý stát, když už všechny ostatní země propadaly fašismu, který se stával baštou demokracie," zdůraznila Elznicová Mikesková s tím, že v dnešní době možná někdo cítí tendence shazovat základy a principy, na kterých byla vybudována první republika.„Myslím, že stojí za to bojovat za to, aby se tak už nestávalo. Bojujeme proti tomu i tím, že tu dnes stojíme a vystupujeme proti těmto náladám. Je určitě důležité bojovat za demokracii a humanismus, který Masarykův odkaz nese," dodala Elznicová Mikesková. Zástupce rakovnických sokolů Josef Helebrant na téma 28. říjen 1918 řekl: „Pro sokoly tento den znamená moc. V pondělí jsme byli pokládat květiny k Masarykovu pomníku, který stojí v rakovnickém parku. O Masarykovi a době první republiky se snažíme hovořit i s naší sokolskou mládeží. Máme u nás v sokolovně takové vyučovací hodiny pro malé děti, kde jim vysvětlujeme, kdo byly významné osobnosti první republiky od Masaryka přes Štefánika, Rašína a další."