„Letos mi bohužel dvě utekly. Jedna z důvodu nemoci, podruhé jsem musel u nás v obci na zastupitelstvo, protože se většina omluvila kvůli nemoci, tak abychom byli vůbec usnášeníschopní. Jednu večeři jsem ale ještě stihl," vysvětloval ředitel. Tu nejdůležitější prožil společně s dětmi, které zůstaly v domově o svátcích, o Štědrém večeru.

Přípravy začínaly tak jako v jiných rodinách už od rána. Děti společně připravily jednotlivé chody s vychovateli. Při tom stihly i procházku, či pohádku v televizi.

„Z dospělých jsem s dětmi večeřel sám a rád, i když to bylo letos pro mne proti jiným letům trochu smutnější. Zůstalo tu o hodně více dětí. Jindy tu byly třeba jen čtyři," popisoval Krško.

Řada dětí je z rodin, které bohužel prakticky neexistují. I když se tu snaží vyhledávat i širší rodinu a příbuzenstvo. Ale to se v několika případech stejně nepodařilo.

Některé starší děti prožily Štědrý večer u svých přátel. Některé odjely domů nebo ke svým přátelům na prázdniny, ale na Štědrý večer se sem vrátily. Nadělovalo se tu také už před Štědrým dnem, ještě než se obyvatelé domova rozjeli ke svým rodinám. A zčásti se tu nadělovat ještě bude, po návratu zpět.
Ale dárky nerozdával jen Ježíšek. Děti se obdarovávaly samy navzájem. Dárky kupují z kapesného nebo z peněz, které si vydělají na brigádách.

„Dokonce jsme uskutečnili jednu společnou výpravu za nákupy do Rakovníka, " řekl Alexandr Krško.