Devatenáctiletý student rakovnického gymnázia Zikmunda Wintra David Kozler převzal na na XVI. valném shromáždění Učené společnosti České republiky (dále US ČR) v prostorách Velké auly Karolina ocenění pro rok 2010.

David Kozler konkretizoval: „Dostal jsem cenu určenou pro středoškolské studenty za práci pojednávající o elektroskanzenu ve Šlovicích. Za všechny aktivity s tím spojené, například za internetové stránky a podobně.“

Nad prací o šlovickém elektroskanzenu strávil David hned několik let. „Snažím se vždy dělat práci, která má smysl. Jsem rád, že jsem prostřednictvím své práce mohl památce pomoci s propagací. V posledních letech se elektroskanzen hodně zviditelnil a doufám, že i částečně tím, že jsem udělal internetové stránky a že jsem napsal práci.“

Profesorka gymnázia Lenka Hejdová zavzpomínala: „David je zbytečně skromný. Na práci o šlovické elektrárně dělal několik let. Začal s ní už na základní škole. Ale už tehdy bylo znát, že se jedná o nosné téma, které lze dále rozvíjet. To byl důvod, že jej rozšířil třeba na SOČku (Středoškolská odborná činnost). Tehdy se i s prací poprvé umístil.“

Elektrárna ve Šlovicích zajímala Davida jak v jejím historickém, tak i technickém významu. Svoji práci o elektrárně tedy stále rozšiřoval. Uspěl v soutěži Čtenice a také dostal cenu ministerstva kultury. „Systematicky pracoval na jednom tématu. Na studenta střední školy je zarputilost, se kterou se snažil práci dotáhnout k úspěšnému konci, mimořádná. Proto si ocenění US ČR plným právem zaslouží.“

Dodejme, že cena US ČR se uděluje jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy US ČR.