Více nám v rozhovoru řekla Jiřina Prošková, ředitelka Informačního střediska CHKO Křivoklátsko – Křivoklát.

Komu jsou vzdělávací výukové programy určeny?
Jsou zaměřeny nejen na mládež předškolní a školní, ale i studenty středních, vyšších odborných škol a vysokých škol. Výhodné jsou také pro seznamovací soustředění v prvních ročnících středních škol nebo primány z gymnázií. Nabídka je určena i pro různé zájmové spolky zaměřené na přírodu či její ochranu.

Jaké vědomosti předáváte?
Seznámíte se s celou řadou zajímavostí křivoklátské přírody, historií tohoto území, praktickou ochranou v CHKO Křivoklátsko, biosférické rezervaci UNESCO.

Výukové programy jsou rozděleny podle věku návštěvníků?
Ano. Žáci mateřinek a základních škol se formou hry naučí poznávat zákonitosti přírody a vnímat její hodnoty. Studenti středních škol si mohou prověřit své nově nabyté znalosti při terénním ekologickém praktiku. Samostatně vyplňují testy zaměřené na botaniku, geologii, ekologii, lesnictví,…, které během pobytu řeší s pomocí svých pedagogů a s příp. konzultací odborného lektora, který je v závěru také ohodnotí a po dohodě s pedagogem se výsledné známky započítají do klasifikace příslušného přírodovědného předmětu.

Kde se vše uskutečňuje?
Především v terénu. Tady děti samostatně plní vědomostní úkoly o lese a jeho obyvatelích a zahrají si alternativní hry, jejichž pomocí se naučí vnímat krásu i všechny zákonitosti zdejší přírody. Při nepříznivém počasí je využita bohatá knihovna v informačním středisku, čítající více než 800 svazků odborně zaměřené literatury.

Kolik osob se tam vejde?
Naše středisko je vybaveno dvěma sály, přednáškovým s kapacitou 30 osob a konferenčním pro 16 osob.
Programy jsou určeny pro jednu třídu nebo skupinu do 30 dětí. Ještě upozorňuji, že pro účastníky vzdělávacích programů je možnost ubytování přímo ve středisku. V případě zájmu získáte další informace na telefonu: 313 558 123, 313 558 101, nebo pište na tento e-mail: proskova16@seznam.cz.

A ještě ohlédnutí za jedním aktuálním výletem. Pětašedesát studentů z Rakovnicka se díky obecně prospěšné společnosti zúčastnilo zajímavého projektu s názvem „Jak se žije v Chráněné krajinné oblasti Brdy?".

 Jiřina Prošková k tématu konstatovala: „Oslovili jsme s námi spolupracující školy s ekologickým zaměřením. Konkrétně Střední zemědělskou školu Rakovník a Střední lesnickou školu a Střední odborné učiliště Písky u Křivoklátu."

Mladí ekologové zamířili do vísky Obecnice, kde na ně čekal zaměstnanec Správy CHKO Brdy Karel Urban. „Na několika zastaveních je seznámil s historií bývalého vojenského újezdu Brdy," nastínila Jiřina Prošková s tím, že například připomněl, že vznikl již v roce 1926. Vysvětlil, jaké podmínky jsou zde nutné pro udržení vzácné fauny a flóry. Mezi ochranné managementy patří podle Karla Urbana cílené vypalování, vpouštění býložravců do krajiny, projíždění historických sdružení motocyklů nebo čtyřkolek, aby se dosáhlo rozježděných ploch. „V mísovitém údolí, v němž sbírá vodu Obecnický potok, obdivovali vodní nádrž Octárnu, zásobující vodou příbramskou aglomeraci. Studenti byli uneseni nádherou rozsáhlých vřesovišť s výhledem na Český kras i Křivoklátsko," přiblížila Jiřina Prošková.

Exkurze byla zakončena výšlapem na nejvyšší bod nejen Brd, ale také Středočeského kraje a celé České kotliny – Vysoký Tok (864,9 metrů nad mořem). Dalším zastavením byl příbramský Dům Natura Ekologického centra Orlov o.p.s., který zahájil svoji činnost 20. září 2016. Renomovaným průvodcem tady byl Luboš Gardoň, který návštěvníky z Křivoklátska provedl expozicemi „CHKO Brdy" a „Historie bývalého vojenského újezdu Brdy". Výlet zakončila prohlídka expozice plazů a obojživelníků vyskytujících se v České republice.

Poslední částí projektu bude 22. října exkurze určená pro veřejnost. Sraz je v Informačním středisku CHKO v Křivoklátě v 8 hodin ráno, odkud se odjíždí autobusem do Orlova na výlet kolem Třemošné s návštěvou Domu Natura v Příbrami.

Na tuto exkurzi je nutné se přihlásit na telefonním čísle 313 558 123 nebo na elektronické adrese: proskova16@seznam.cz. „Projekt jsme mohli spustit díky dotaci ze Středočeského kraje, za kterou moc děkujeme. Těším se koncem října na viděnou se všemi účastníky příští exkurze," dodala ještě k projektu ředitelka Jiřina Prošková.