Jak prozradil ředitel školy Jan Nechutný, jedná se o projekt Integrovaného regionálního operačního programu. Vzniknou tak zcela nové prostory, které budou určeny pro výuku svařování a obrábění, celkem dvou svařoven s výukovým a technickým zázemím a CNC centrem (CNC – computer numerical controlled, pozn. red). Součástí centra budou CNC soustruh a CNC frézka včetně zázemí pro obsluhu a programování.

Záměrem projektu je modernizace obrobny a svařoven včetně kompletní demolice zdiva v současnosti vestavěného do konstrukce haly. Její konstrukci bude zachována a konzervována, následně dojde k opláštění a také střecha projde rekonstrukcí. Nově budou vybudovány podlahy, a to včetně hydroizolace. „Do těchto nově vzniklých prostorů budou vestavěny dílny, přípravny materiálu. Vzniknou zde učebny technologie, nové sociální zařízení a zázemí pro učitele, vše tak, aby byla splněna podmínka bezbariérovosti,“ upozorňuje ředitel školy Jan Nechutný.

Součástí projektu je i pořízení a instalace vybavení současnými technologiemi používanými v oboru a nutného zázemí (přípravny materiálu, svařovací boxy, odsávání, filtrace a rekuperace vzduchu).

„Realizací tohoto projektu dojde především ke zkvalitnění výuky a zásadnímu vylepšení pracovního prostředí pro žáky a učitele a k rozvoji školy jako centra celoživotního učení,“ nastiňuje Jan Nechutný. Termín dokončení modernizace za 33 miliony korun je stanoven na měsíc březen v roce 2024.

Učiliště v Novém Strašecí je hojně navštěvováno nejen žáky z Rakovnicka, ale i okolních okresů, především pak z Kladenska a Slánska, často zde však studují i žáci z Lounska a Žatecka. V současnosti zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech opravář zemědělských strojů, automechanik a zahradník. Zájemci mohou absolvovat také dvouleté nástavbové studium oboru provozní technika. Areál učiliště je tvořen vedle vlastní školní budovy s jídelnou dílnami a nedávno vybudovaným sportovním hřištěm s umělým povrchem. Plánované úpravy jsou tak dalším krokem k modernizaci školy.

V podobném duchu se před několika lety uskutečnily rozsáhlé úpravy také ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku, rovněž prostřednictvím projektu IROP.