Ředitelka gymnázia Zdeňka Voráčková zdůraznila: „ Je to pro nás určitě významný počin, neboť úzká spolupráce mezi střední a vysokou školou je výhodná pro obě strany." Studenti z Rakovnicka tak získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky. Cenné je, že mají možnost se zúčastnit různých aktivit, které pro ně univerzita připraví. Například konference, přednášky, exkurze, letní školy nebo vědecké jarmarky. „Vysoká škola si naopak v řadách našich středoškoláků může hledat a i trochu formovat vhodné adepty pro budoucí studium. Jsem moc ráda, že jsme celé jednání zejména díky nikdy nekončící aktivitě kolegy Kamila Březiny, který je absolventem právě této vysoké školy, dovedli do zdárného konce," konstatovala Zdeňka Voráčková.
Vyučující chemie Kamil Březina k tomu doplnil: „Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vysoká škola ve střední Evropě se zaměřením na chemii s vysokým mezinárodním renomé. Ze všech vysokých škol u nás využívá největší objem peněz na vědu a výzkum."

Kamil Březina dále připomněl, že rovněž patří mezi 4 % nejlepších univerzit na světě podle žebříčku Centre for World University Rankings (CWUR) pro rok 2015, který se zaměřil na ukazatele kvality teoretického vzdělávání a praktické přípravy studentů, ale i na úroveň vědeckých pracovníků a jejich výzkumu.
„Ve světle těchto aspektů vnímám uzavření smlouvy o partnerství s touto školou za skutečně prestižní záležitost, která může naše gymnázium posunout do vyšších pater českého středního školství, a jsem moc rád, že paní ředitelka je takové spolupráci nakloněna."

A Zdeňka Voráčková ještě dodala: „Věřím, že zmiňovaná škola je v tomto ohledu první vlaštovkou a že uzavřeme obdobné smlouvy také s dalšími univerzitami a fakultami, něco je již rozjednáno, u jiného se chystáme příslušná jednání v brzké době zahájit."

Další zajímavou informací, která přišla do redakce Rakovnického deníku z půdy rakovnického gymnázia je ta, že Kamil Březina přijal exkluzivní nabídku stát se členem mezinárodní rady expertů v rámci projektu SciChallenge, kterého se VŠCHT účastní. „Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit mezinárodní soutěž pro děti a mládež v oblasti přírodních věd včetně chemie. Ta nemá konkurovat existujícím soutěžím, ale má být soutěží novou," vysvětlil Kamil Březina.

A proč tuto nabídku Kamil Březina přijal a co bude jeho hlavním úkolem? „Domnívám se, že by to mohla být užitečná práce; nejprve se bude ladit vlastní podoba celé soutěže, pak začneme v týmu expertů hodnotit a připomínkovat tematické listy soutěže, použitelnost webové platformy a podobně," vysvětlil Kamil Březina.
Dodejme, že se jedná o čestnou funkci bez smlouvy i honoráře. „O to více mě ale baví a těší," zdůraznil Kamil Březina. Pro úplnost je třeba ještě říci, že Kamil Březina je ve spolupráci s VŠCHT zapojen také do mezinárodního projektu Amgen Teach, který je zaměřený na zavádění badatelsky orientované výuky přírodních věd do vzdělávacích systémů středních škol.